01 Wood Tex Classic

01 Wood Tex Classic

Flügger Wood Tex Classic to seria produktów na bazie oleju przeznaczonych do zewnętrznych elementów drewnianych. Preparaty dobrze wnikają w drewno i zapewniają maksymalną ochronę przez działaniem wody i wilgoci. Można je stosować w niskich temperaturach.

Opis produktu

Bezbarwny olej gruntujący, który wnika w głąb drewna, zapewnia dobrą przyczepność i zapobiega wchłanianiu wilgoci. Przeciwdziała rozwijaniu się grzybów i pleśni na powierzchni po końcowej obróbce. Zagruntowaną powierzchnię należy wykończyć pigmentowaną lakierobejcą lub farbą.
  • Wnika w głąb drewna
  • Zapobiega pochłanianiu wilgoci
  • Zapewnia przyczepność

Zastosowanie

Gruntowanie surowego lub odsłoniętego i oczyszczonego drewna.

Podłoże

Podłoże powinno nadawać się do malowania, być czyste, chłonne, suche i nośne.
Nie mogą występować niedostatecznie zabezpieczone końcówki elementów drewnianych, stojąca woda lub miejsca gromadzenia się wody.
Wilgotność drewna przed obróbką malarską może wynosić maksymalnie:
Okna i drzwi: 12% ± 3; Okapy, ogrodzenia i pokrycia elewacji: 18%.

Obróbka

Niezwiązaną z podłożem farbę lub lakierobejcę oraz zbutwiałe drewno zeszlifować i oczyścić powierzchnię.
Zabrudzenia, zanieczyszczenia, tłuszcz, materiały niezwiązane z podłożem, glony, grzyby oraz pleśń usunąć i oczyścić powierzchnię.
Ostre krawędzie zaokrąglić, by zapewnić ich lepsze pokrycie.
Elementy z surowego drewna poddać obróbce przed lub bezpośrednio po montażu.
Podłoża pozostawione bez obróbki przez ponad 4 tygodnie należy oczyścić i usunąć luźne włókna drewna.

Uzupełnianie ubytków

Pędzlem lub wałkiem.
Produkt nałożony wałkiem należy rozprowadzić za pomocą pędzla.
Surowe końcówki elementów drewnianych i powierzchnie po cięciu pokrywać 3-4 razy metodą „mokre na mokre”.
Nadmiar oleju gruntującego zetrzeć.
Niska/wysoka temperatura może wpływać na lepkość produktu.
Nie wolno dopuszczać do kondensacji pary wodnej.
Unikaj pracy w deszczu lub bezpośrednim nasłonecznieniu.
Niska temperatura i zwiększona wilgotność powietrza wydłuża czas schnięcia i twardnienia oraz czas do nałożenia następnej warstwy.
Wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza skraca czas schnięcia i twardnienia.
Zawsze należy wykonać próbne nałożenie produktu w celu skontrolowania przyczepności i efektu końcowego.

Powierzchnia niezabarwiona i niechłonna.
Obróbkę końcową należy wykonać niezwłocznie po wyschnięciu, nie później niż w ciągu 4 tygodni – zależnie od stopnia narażenia na szkodliwe czynniki.
Działanie wody, wilgoci i światła słonecznego bez zabezpieczenia niszczy powłokę oleju gruntującego.

Uwaga

Chroń świeżo pomalowaną powierzchnię przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
Podejmij odpowiednie działania aby zabezpieczyć świeżo pomalowane powierzchnie przed działaniem wilgoci i opadów deszczu.
Powierzchnia osiąga maksymalną wytrzymałość po całkowitym utwardzeniu i wyschnięciu.

Odnośniki

Typ produktu
Olej gruntujący
Gęstość
0.83
% wag.
21
% obj.
18
Wydajność (m2/litr) w zależności od powierzchni i metody aplikacji
8
m² / litr na obróbka struganym drewnem
10
m² / litr na obróbka struganym drewnem
6
Min. +5°C
Wilgotność
Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Suchość na dotyk (Godz)
2
Następne malowanie (Godziny)
16
Całkowite utwardzenie (Dni)
28
Rozcieńczanie
Nie rozcieńczać
10
Mycie narzędzi
Terpentyną mineralną

Przechowywanie: W szczelnie zamkniętym pojemniku.

Przed czyszczeniem usunąć jak największą ilość farby. Płyn do czyszczenia pędzli; nie wlewać odpadów do kanalizacji; pozostałości farby poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Zmniejsz odpady poprzez oszacowanie zapotrzebowania na farbę. Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.:

Wersja

sierpień 2020