01 Wood Tex Priming Oil

01 Wood Tex Priming Oil

Flügger Wood Tex to seria produktów na bazie wody przeznaczonych do zewnętrznych elementów drewnianych. Preparaty zapewniają wysoką odporność powierzchni na działanie czynników atmosferycznych i maksymalną trwałość, połysk oraz stabilność kolorów. Są łatwe w aplikacji i szybko wysychają.

Opis produktu

Bezbarwny olej gruntujący, który wnika w głąb drewna, zapewnia dobrą przyczepność i zapobiega wchłanianiu wilgoci. Zagruntowaną powierzchnię należy wykończyć pigmentowaną lakierobejcą lub farbą. Wyrób zarejestrowany w bazie danych „Nordic Ecolabelling Building Products Database” dla produktów, które można stosować w budownictwie objętym ekocertyfikatem „Nordyckiego Łabędzia”.
  • Wnika w głąb drewna i zapewnia przyczepność
  • Zapobiega pochłanianiu wilgoci
  • Przeciwdziała rozwijaniu się grzybów i pleśni na powierzchni po końcowej obróbce

Zastosowanie

Gruntowanie surowego lub odsłoniętego i oczyszczonego drewna.

Podłoże

Podłoże powinno nadawać się do malowania, być czyste, suche i nośne.
Nie mogą występować niedostatecznie zabezpieczone końcówki elementów drewnianych, stojąca woda lub miejsca gromadzenia się wody.
Wilgotność drewna przed obróbką malarską może wynosić maksymalnie:
Okna i drzwi: 12% ± 3; Okapy, ogrodzenia i pokrycia elewacji: 18%.

Obróbka

Niezwiązaną z podłożem farbę lub lakierobejcę oraz zbutwiałe drewno zeszlifować i oczyścić powierzchnię.
Zabrudzenia, zanieczyszczenia, tłuszcz, materiały niezwiązane z podłożem, grzyby oraz pleśń usunąć i oczyścić powierzchnię.

Uzupełnianie ubytków

Pędzlem lub wałkiem.
Produkt nałożony wałkiem należy rozprowadzić za pomocą pędzla.
Nadmiar oleju gruntującego zetrzeć.
Niska/wysoka temperatura może wpływać na lepkość produktu.
Nie wolno dopuszczać do kondensacji pary wodnej podczas schnięcia/twardnienia produktu.
Unikaj pracy w deszczu lub bezpośrednim nasłonecznieniu.
Niska temperatura i zwiększona wilgotność powietrza wydłuża czas schnięcia i twardnienia oraz czas do nałożenia następnej warstwy.
Wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza skraca czas schnięcia i twardnienia.
Zawsze należy wykonać próbne nałożenie produktu w celu skontrolowania przyczepności i efektu końcowego.

Powierzchnia niezabarwiona i niechłonna.
Poddawać obróbce końcowej bezpośrednio po wyschnięciu.
Działanie wody, wilgoci i światła słonecznego bez zabezpieczenia niszczy powłokę oleju gruntującego.

Uwaga

Chroń świeżo pomalowaną powierzchnię przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
Podejmij odpowiednie działania aby zabezpieczyć świeżo pomalowane powierzchnie przed działaniem wilgoci i opadów deszczu.
Powierzchnia osiąga maksymalną wytrzymałość po całkowitym utwardzeniu i wyschnięciu.

Odnośniki

Typ produktu
Olej gruntujący
Gęstość
1
% wag.
22
% obj.
21
Wydajność (m2/litr) w zależności od powierzchni i metody aplikacji
6
m² / litr na obróbka struganym drewnem
10
m² / litr na obróbka struganym drewnem
4
Min. +5°C
Wilgotność
Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Suchość na dotyk (Godz)
1
Następne malowanie (Godziny)
6
Całkowite utwardzenie (Dni)
28
Rozcieńczanie
Nie rozcieńczać
10
Mycie narzędzi
Wodą z mydłem

Przechowywanie: W chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętym pojemniku. Chronić przed mrozem.

Odzież ochronna do: Malowanie: środki ochrony oczu, rękawice. Szlifowanie: produkty do ochrony dróg oddechowych.

Informacje ekologiczne: przed myciem narzędzi wodą usunąć z nich możliwie najwięcej farby; nie wlewać odpadów do kanalizacji; pozostałości farby poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Zmniejsz odpady poprzez oszacowanie zapotrzebowania na farbę. Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.

Wersja

sierpień 2020