03 Wood Tex Półtransparentna Lakierobejca

03 Wood Tex Półtransparentna Lakierobejca /globalassets/inriver/resources/72969_fl%C3%BCgger_03-wood-tex_10l_fl-03-wt.psd

Warianty

9,1 L
379,00 / szt.
2,8 L
144,00 / szt.
0,7 L
54,99 / szt.
Produkt łatwy w nakładaniu.
Poznaj łatwą w nakładaniu półtransparentną lakierobejcę Flügger 03 Wood Tex do powierzchni z drewna. Chroni przed rozwojem pleśni i grzybów, zawiera filtr UV.

Zagrożenia identyfikacja

Brak

Ryzyko itp.

(H412) Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Czas schnięcia

Sucha na dotyk: 4 godz

Kolejna warstwa: 12 godz

Całkowicie utwardzona: 28 dni

Powierzchnia

Drewno na zewnątrz

Wykończenie

Półmat

Wydajność

6 m2/litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

10 m² / litr drewno szlifowane

4 m² / litr drewno nieszlifowane, wewnątrz

Cechy

  • Produkt łatwy w nakładaniu
  • Tworzy powierzchnię łatwą w konserwacji
  • Zawiera filtr UV
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Odnośniki