04 Wood Tex Opaque Kryjąca Lakierobejca

04 Wood Tex Opaque Kryjąca Lakierobejca /globalassets/inriver/resources/14180_fl%C3%BCgger_wood-tex-04_10l_fl-04-wt.psd

Warianty

3 L
169,00 / szt.
Svanen
Produkt łatwy w nakładaniu
Flügger 04 Wood Tex Opaque to kryjąca lakierobejca do drewnianych powierzchni zagruntowanych lub podanych obróbce. Zobacz, jaką zapewnia trwałość i ochronę.

Zagrożenia identyfikacja

Brak

Ryzyko itp.

(H412) Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Czas schnięcia

Sucha na dotyk: 1 godz

Kolejna warstwa: 8 godz

Całkowicie utwardzona: 28 dni

Powierzchnia

Drewno na zewnątrz

Wykończenie

20, Półmat

Wydajność

8 m2/litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

12 m² / litr drewno szlifowane

6 m² / litr drewno nieszlifowane, wewnątrz

Cechy

  • Produkt łatwy w nakładaniu
  • Produkt uniwersalny
  • Dobra trwałość
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Odnośniki