2 in 1 Wood Tex Classic Lakierobejca & Grunt

2 in 1 Wood Tex Classic Lakierobejca & Grunt /globalassets/inriver/resources/2in1-wtcl.png

Warianty

4,9 L
289,00 / szt.
Preparat gruntujący i bejca do drewna na bazie oleju w jednym
Poznaj preparat gruntujący i bejcę Flügger 2 in 1 Wood Tex Classic Lakierobejca & Grunt do drewna. Zapewnia ochronę przez działaniem wody i zawiera filtr UV.

Zagrożenia oznaczenia

Zagrożenia identyfikacja

Niebezpieczeństwo

Ryzyko itp.

(H304) Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
(H317) Może powodować reakcję alergiczną skóry.
(H373) Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
(H412) Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
(EUH066) Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Czas schnięcia

Sucha na dotyk: 6 godz

Kolejna warstwa: 12 godz

Całkowicie utwardzona: 28 dni

Powierzchnia

Drewno na zewnątrz

Wykończenie

Matowy

Wydajność

6 m2/litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

10 m² / litr drewno szlifowane

4 m² / litr drewno nieszlifowane, wewnątrz

Cechy

  • Łatwe i szybkie nakładanie
  • Powierzchnia transparentna
  • Zawiera filtr UV
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Odnośniki