290 Klej do tapet Non-woven

Adhesive 290 Wallpaper

Fiona Adhesive są wodnymi klejami do układania okładzin ściennych.

Opis produktu

Gotowy, przezroczysty klej wzmocniony. Do układania tapet flizelinowych poprzez nałożenie kleju na ścianę.
  • Klej do tapet flizelinowych
  • Wygodna aplikacja
  • Można nakładać urządzeniem natryskowym

Piktogramy

290 Klej do tapet Non-woven - - 5 L
EAN13: 5701573778079
  • Nordic swan

Zastosowanie

Wewnątrz suchych pomieszczeń, do układania tapet flizelinowych.
Na betonie, betonie lekkim, tynku, płytach gipsowo-kartonowych, włóknach szklanych, płytach z włókien drzewnych, płytach z forniru, płytach wiórowych i piaskowanych powierzchniach.

Podłoże

Musi być czyste, suche, zwarte i nadające się do obróbki powierzchni.

Obróbka

Podczas oczyszczania i szlifowania należy usunąć luźne materiały i farbę.
Brud, tłuszcz i zanieczyszczenia należy usunąć za pomocą produktu Fluren 37.
Rozpuszczalne w wodzie przebarwienia, nikotynę i sadzę należy czyścić i przemalować podkładem blokującym (np. Interior stop primer).
Twarde, gładkie podłoża należy zmatowić i zagruntować.
Pęknięcia, nierówności i dziury należy wyrównać.
Podłoża chłonne i porowate należy zagruntować.
Podłoża surowe, pomalowane i wytapetowane należy zagruntować odpowiednim gruntem.

Uzupełnianie ubytków

Na ścianę/podłoże za pomocą pędzla, wałka lub urządzenia natryskowego.
Dostosować grubość warstwy do podłoża i okładziny ściennej.
Nakładać równomiernie na mokro i zakończyć w tym samym kierunku.
Przed ułożeniem tapety pozostawić klej na chwilę do podeschnięcia.
Różnice w grubości warstwy lub nierówna struktura może skutkować nierównomierną powierzchnią.
Niewystarczająca grubość warstwy powoduje ryzyko powstawania pęcherzy i nieprawidłowej przyczepności.
Nadmierna grubość warstwy powoduje ryzyko pękania i widoczne plamy.
Klej na wierzchnią stronę tapety może powodować widoczne plamy.
Wysoka lub niska temperatura może wpływać na lepkość materiału.
Podczas schnięcia/twardnienia nie może dojść do kondensacji pary wodnej i wilgoci.
Niska temperatura i zwiększona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia i twardnienia.
Wyższa temperatura i niska wilgotność powietrza skracają czas schnięcia i twardnienia.
Zawsze należy przeprowadzić aplikację testową w celu sprawdzenia i zaakceptowania przyczepności i rezultatu.

Jednolita i dobrze przylegająca powierzchnia.
Nie izoluje przebijających sęków i rozpuszczalnych w wodzie barwników, plam wodnych i nikotyny.
Należy zachować ostrożność w pierwszym okresie uzytkowania powierzchni aż do całkowitego wychniecia kleju.

Uwaga

Należy zapewnić dobrą wentylację podczas układania i po jego zakończeniu.

Odnośniki

Typ produktu
Kleje
Gęstość
1.06
% wag.
22
% obj.
17
Wydajność (m2/litr) w zależności od powierzchni i metody aplikacji
5
Min. +15°C
Wilgotność
Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Rozcieńczanie
Nie należy rozcieńczać
Mycie narzędzi
Woda

Przechowywanie: w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu.

Przed myciem narzędzi wodą usunąć z nich możliwie najwięcej farby; nie wlewać odpadów do kanalizacji; pozostałości farby poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Zmniejsz odpady poprzez oszacowanie zapotrzebowania na farbę. Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.:

Wersja

październik 2020