380 Klej do okładzin odporny na wilgoć

380 Adhesive Moisture-proof

Flügger Adhesive są wodnymi klejami do układania okładzin ściennych.

Opis produktu

Gotowy, przezroczysty klej odporny na wilgoć. Do układania okładzin ściennych poprzez nałożenie kleju na ścianę.
  • Klej, okładziny ścienne
  • Odporny na wilgoć
  • Można nakładać urządzeniem natryskowym

Zastosowanie

Wewnątrz pomieszczeń narażonych na zmianę wilgotności, do układania okładzin ściennych, np. filcu szklanego, filcu z włókna, filcu strukturalnego i włókna szklanego.
Na betonie, betonie lekkim, tynku i powierzchniach wyszpachlowanych odporną na wilgoć masą szpachlową.

Podłoże

Musi być czyste, suche, zwarte i nadające się do obróbki powierzchni.

Przygotowanie podłoża

Podczas oczyszczania i szlifowania należy usunąć luźne materiały i farbę.
Brud, tłuszcz i zanieczyszczenia należy usunąć za pomocą produktu Fluren 37.
Rozpuszczalne w wodzie przebarwienia, nikotynę i sadzę należy czyścić za pomocą odpowiedniego produktu (np. Fluren 49) i przemalować za pomocą produktu Interior Stop Primer.
Twarde, gładkie podłoża należy zmatowić i zagruntować w razie potrzeby za pomocą produktu Fix Primer.
Pęknięcia, nierówności i dziury należy wyrównać.
Chłonne i porowate podłoża należy zagruntować.

Aplikacja

Na ścianę/podłóże za pomocą pędzla lub wałka.
Dostosować grubość warstwy do podłoża i okładziny ściennej.
Nakładać równomiernie na mokro i zakończyć w tym samym kierunku.
Przed ułożeniem okładziny ściennej pozostawić klej na chwilę do podeschnięcia.
Różnice w grubości warstwy lub nierówna struktura może skutkować nierównomierną powierzchnią.
Niewystarczająca grubość warstwy powoduje ryzyko powstawania pęcherzy i wadliwej przyczepności.
Nadmierna grubość warstwy powoduje ryzyko pękania i widoczne plamy.
Klej nałożony na wierzchnią stronę okładziny może powodować widoczne plamy.
Wysoka lub niska temperatura może wpływać na lepkość materiału.
Podczas schnięcia/twardnienia nie może dojść do kondensacji pary wodnej i wilgoci.
Niska temperatura i zwiększona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia i twardnienia.
Wyższa temperatura i niska wilgotność powietrza skracają czas schnięcia i twardnienia.
Zawsze należy przeprowadzić aplikację testową w celu sprawdzenia i zaakceptowania przyczepności i rezultatu.

Uwaga

Należy zapewnić dobrą wentylację podczas układania i po jego zakończeniu.
Nie nadaje się do powierzchni, dla których istnieją wymagania dotyczące wodoszczelnej i paroszczelnej ochrony pomieszczenia mokrego.

Zalecenia

Przed myciem narzędzi wodą usunąć z nich możliwie najwięcej farby; nie wlewać odpadów do kanalizacji; pozostałości farby poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Zmniejsz odpady poprzez oszacowanie zapotrzebowania na farbę. Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.

Przechowywanie: w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu.

Odzież ochronna: Malowanie natryskowe: kombinezon malarski, maski pełne z filtrem łączonym. Malowanie: środki ochrony oczu, rękawice. Szlifowanie: produkty do ochrony dróg oddechowych.

Parametry

Typ produktu
Kleje
Gęstość
1.05
% wag.
31
% obj.
27
Wydajność (m²/litr) w zależności od powierzchni i metody aplikacji
4
m² / litr na warstwę drewno szlifowane
5
m² / litr na warstwę drewno nieszlifowane
3
Wilgotność
Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Rozcieńczanie
Nie należy rozcieńczać
Mycie narzędzi
Woda
Informacje dodatkowe
Wyrób zarejestrowany w bazie danych "Nordic Ecolabelling Building Products Database" dla produktów, które mozna stosowac w budownictwie objetym ekocertyfikatem "Nordyckiego Labedzia".

Obecna wersja karty technicznej

styczeń 2021


Zastępuje wersję karty technicznej

październik 2020