Dekso Ultramat 1

Dekso Ultramat 1

Dekso to produkty premium mają szczególne właściwości, które łączą funkcjonalność i estetykę z bezkompromisową jakością.

Opis produktu

100% akrylowa ultra matowa farba do ścian i sufitów. Zalecana do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych i estetycznych, narażonych na zabrudzenia i zużycie.
 • Farba do ścian i sufitów
 • Ultramatowy połysk
 • Bardzo wytrzymała powierzchnia

Zalecenia

Dekso Ultramat 1 - Baza 1 - 9,1 L
EAN13: 5701573110459
 • Nordic swan
 • ecolabel se/044/002
Dekso Ultramat 1 - Baza 1 - 2,8 L
EAN13: 5701573110466
 • Nordic swan
 • ecolabel se/044/002
Dekso Ultramat 1 - Baza 3 - 0,7 L
EAN13: 5701573114525
 • Nordic swan
 • ecolabel se/044/002
Dekso Ultramat 1 - Baza 3 - 2,8 L
EAN13: 5701573114532
 • Nordic swan
 • ecolabel se/044/002
Dekso Ultramat 1 - Baza 3 - 9,1 L
EAN13: 5701573114549
 • Nordic swan
 • ecolabel se/044/002
Dekso Ultramat 1 - Baza 4 - 0,7 L
EAN13: 5701573114556
 • Nordic swan
 • ecolabel se/044/002
Dekso Ultramat 1 - Baza 4 - 2,8 L
EAN13: 5701573114563
 • Nordic swan
 • ecolabel se/044/002
Dekso Ultramat 1 - Baza 4 - 9,1 L
EAN13: 5701573114570
 • Nordic swan
 • ecolabel se/044/002

Zastosowanie

Do stosowania w pokojach dziennych, korytarzach, biurach, kuchniach, klinikach, lokalach użytkowych, ciągach komunikacyjnych i na klatkach schodowych.
Beton, lekki beton, gips, cegły, płyty kartonowo gipsowe, gładzie szpachlowe, gładzie polimerowe, tynk cementowo-wapienny, podłoża mineralne.

Podłoże

Musi być czyste, suche, nośne i nadające się do malowania.

Przygotowanie podłoża

Usunąć wszystkie luźne elementy trwale nie związane z podłożem i odspajające się powłoki malarskie poprzez czyszczenie i szlifowanie.
Usunąć brud, sadzę, tłuszcz i materiały kredujące za pomocą środka Fluren 37.
Zacieki z wody lub powierzchnie przebarwione nikotyną lub sadzą należy oczyścić i zagruntować gruntem Flügger Interior Stop Primer.
Twarde, gładkie powierzchnie należy w razie potrzeby zmatowić i zagruntować Flügger Interior Fix Primer.
Pęknięcia, nierówności i otwory trzeba zaszpachlować.
Podłoża chłonne i porowate należy zagruntować Flügger Grunt wodny niekapiący.
Podłoża umiarkowanie chłonne i mało chłonne zagruntować Flügger Wall Primer white.
Malować 1–2 razy. Niektóre kolory mogą wymagać dodatkowej warstwy malowania.

Aplikacja

Pędzel, wałek lub natrysk
W zależności od wymagań należy wybrać odpowiednią technikę aplikacji.
Nakładać techniką „mokre na mokre” i wykończyć zaczesując w tym samym kierunku.
Należy zawsze stosować ten sam numer partii produkcyjnej na powierzchniach przylegających do siebie/nieprzerwanych.
Różnice w strukturze powierzchni mogą powodować inny odbiór odcienia koloru.
Niska/wysoka temperatura może mieć wpływ na lepkość materiału.
Temperatura materiału do malowania natryskiem: min. 12⁰C
Nie może wystąpić kondensacja pary wodnej i wilgoci podczas wysychania i malowania.
Niska temperatura i podwyższona wilgotność wydłuża czas schnięcia, pełnego utwardzenia i odstępy czasu między następnymi malowaniami.
Podwyższona temperatura i niska wilgotność atmosferyczna skracają czas schnięcia i pełnego utwardzenia.
Zawsze należy wykonać próbne malowanie w celu sprawdzenia i akceptacji przyczepności oraz efektu końcowego.

Zalecenia

Przed myciem narzędzi wodą usunąć z nich możliwie najwięcej farby; nie wlewać odpadów do kanalizacji; pozostałości farby poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Zmniejsz odpady poprzez oszacowanie zapotrzebowania na farbę. Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.

Przechowywanie: w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu

Odzież ochronna: Malowanie natryskowe: kombinezon malarski, maski pełne z filtrem łączonym. Malowanie: środki ochrony oczu, rękawice. Szlifowanie: produkty do ochrony dróg oddechowych.

Parametry

Typ produktu
Farba akrylowa
Stopień połysku
1,Ultramat
Gęstość
1,42
% wag.
59
% obj.
41
Wydajność (m²/litr) w zależności od powierzchni i metody aplikacji
8
Wilgotność
Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny)
1
Kolejne malowanie (20°C; 60%) [h]
4
Całkowite utwardzenie (Dni)
28
Odporność na szorowanie na mokro
Klasa 1
Rozcieńczanie
Woda, zwykle nie należy rozcieńczać
Mycie narzędzi
Woda
Informacje dodatkowe
Produkt spełnia wymagania M1: Emission Classification of Building Materials: Protocol for Chemical and Sensory Testing of Building Materials

Obecna wersja karty technicznej

styczeń 2021


Zastępuje wersję karty technicznej

październik 2020