Dekso 1 Ultramat

Dekso 1 Ultramat

Dekso to produkty Premium posiadające szczególne właściwości, które łączą funkcjonalność i estetykę z bezkompromisową jakością.

Opis produktu

100% akrylowa, ultramatowa farba do ścian i sufitów. Zalecana do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych i estetycznych, narażonych na zabrudzenia i zużycie.
  • Farba do ścian i sufitów
  • Ultramatowy połysk
  • Wytrzymała powierzchnia

Zalecenia

Dekso 1 Ultramat - Biały / Baza 1 - 9,1 L
EAN13: 5701573110459
  • ecolabel se/044/002
  • Nordic swan
Dekso 1 Ultramat - Biały / Baza 1 - 2,8 L
EAN13: 5701573110466
  • ecolabel se/044/002
  • Nordic swan

Zastosowanie

Do stosowania w pokojach dziennych, korytarzach, biurach, kuchniach, klinikach, lokalach użytkowych, ciągach komunikacyjnych i na klatkach schodowych.
Beton, lekki beton, gips, cegły, płyty kartonowo gipsowe, gładzie szpachlowe, gładzie polimerowe, tynk cementowo-wapienny, podłoża mineralne.

Podłoże

Musi być czyste, suche, nośne i nadające się do malowania.

Przygotowanie podłoża

Usunąć wszystkie luźne elementy trwale nie związane z podłożem i odspajające się powłoki malarskie poprzez czyszczenie i szlifowanie.
Usunąć brud, sadzę, tłuszcz i materiały kredujące za pomocą środka Fluren 37.
Zacieki z wody lub powierzchnie przebarwione nikotyną lub sadzą należy oczyścić i zagruntować gruntem Flügger Interior Stop Primer.
Twarde, gładkie powierzchnie należy w razie potrzeby zmatowić i zagruntować Flügger Interior Fix Primer.
Pęknięcia, nierówności i otwory trzeba zaszpachlować.
Podłoża chłonne i porowate należy zagruntować Flügger Grunt wodny niekapiący.
Podłoża umiarkowanie chłonne i mało chłonne zagruntować Flügger Wall Primer white.
Malować 1–2 razy. Niektóre kolory mogą wymagać dodatkowej warstwy malowania.

Aplikacja

Pędzel, wałek lub natrysk
W zależności od wymagań należy wybrać odpowiednią technikę aplikacji.
Nakładać techniką „mokre na mokre” i wykończyć zaczesując w tym samym kierunku.
Należy zawsze stosować ten sam numer partii produkcyjnej na powierzchniach przylegających do siebie/nieprzerwanych.
Różnice w strukturze powierzchni mogą powodować inny odbiór odcienia koloru.
Niska/wysoka temperatura może mieć wpływ na lepkość materiału.
Temperatura materiału do malowania natryskiem: min. 12⁰C
Nie może wystąpić kondensacja pary wodnej i wilgoci podczas wysychania i malowania.
Niska temperatura i podwyższona wilgotność wydłuża czas schnięcia, pełnego utwardzenia i odstępy czasu między następnymi malowaniami.
Podwyższona temperatura i niska wilgotność atmosferyczna skracają czas schnięcia i pełnego utwardzenia.
Zawsze należy wykonać próbne malowanie w celu sprawdzenia i akceptacji przyczepności oraz efektu końcowego.

Efekt końcowy

Ultramatowa, mocna powierzchnia.
Stonowana równa struktura, jednolite i mocne antyrefleksyjne wykończenie.
Odporna na czyszczenie, w tym czyszczenie punktowe łagodnymi detergentami bez dodatku środków ściernych, miękką szczotką, wodą i ścierką.
Mocne, szczególnie ciemne kolory są bardziej podatne na zużycie niż jasne odcienie.
Przy ciemnych, intensywnych kolorach, z powodu dużej zawartości pigmentu, może wystąpić efekt przetarć.
Nie blokuje sęków, żywicy ani rozpuszczalnych w wodzie barwników, plam z wody i nikotyny.
Do momentu całkowitego utwardzenia farby należy zachować ostrożność podczas użytkowania powierzchni.

Zalecenia

Przed myciem narzędzi wodą usunąć z nich możliwie najwięcej farby; nie wlewać odpadów do kanalizacji; pozostałości farby poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Zmniejsz odpady poprzez oszacowanie zapotrzebowania na farbę. Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.

Przechowywanie: w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu

Parametry

Typ produktu
100% farba akrylowa
Stopień połysku
1, Ultramat
Gęstość (kg/l)
1,42
Zawartosc części stałych wagowo %
59
Zawartosc części stałych objętościowo %
41
Wydajność (m²/litr) w zależności od powierzchni i metody aplikacji
8
Wilgotność
Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny)
1
Następne malowanie w 20° C, 60 % RH (godziny)
4
Całkowite utwardzenie (Dni)
28
Odporność na szorowanie na mokro (wg. PN-EN 13300/ISO-11998)
Klasa 1
Klasa palności
B-s1, d0
Rozcieńczanie
Woda, zwykle nie należy rozcieńczać
Mycie narzędzi
Woda

Obecna wersja karty technicznej

grudzień 2021


Zastępuje wersję karty technicznej

czerwiec 2021