Easy Filler

Easy Filler

Opis produktu

Lekka, biała szpachlówka. Ze względu na plastyczną konsystencję wyjątkowo łatwa i praktyczna w stosowaniu. Do wypełniania otworów i pęknięć w materiałach mineralnych - tynk, beton, gips itp. oraz w drewnie. Wytrzymuje wilgotną atmosferę, ale nie jest zalecana do pracy w ciągłyn zanurzeniu.
  • Nie pęka
  • Dobrze się szlifuje
  • Brak skurczu

Zastosowanie

Do wnętrz i na zewnątrz do napraw pęknięć, szczelin, niewielkich otworów w drewnie, tynku, betonie, gipsie itp..
Przed nałożeniem szpachlówki na surowe drewno (na zewnątrz) powierzchnie należy zagruntować olejem gruntującym.

Podłoże

Musi być czyste, suche, nośne i nadające się do obróbki.

Przygotowanie podłoża

Podczas czyszczenia, szlifowania i odkurzania należy usunąć wszystkie luźne fragmenty trwale nie związane z podlożem oraz farbę.
Zabrudzenia, tłuszcz i powierzchnie kredujące należy wyczyścić za pomocą produktu Fluren 37.
Rozpuszczalne w wodzie przebarwienia, nikotynę i sadzę należy oczyścić za pomocą odpowiednich produktów.
Twarde, gładkie podłoża należy zmatowić.
Nałożyć masę szpachlową i wyrównać.
Jeśli to konieczne, powierzchnia może być szlifowana przed malowaniem.

Aplikacja

Nałożyć odpowiednią ilość masy, wykonać obróbkę i wyrównać szpachlą.
Dla uzyskania lepszego efektu wygładzać mokra szpachlą.
Nie może wystąpić kondensacja pary wodnej i wilgoci podczas wysychania.
Zawsze należy wykonać próbną aplikację w celu sprawdzenia i akceptacji przyczepności oraz efektu końcowego.

Efekt końcowy

Wyrównać i wygładzić powierzchnię przed dalszą obróbką.
Szpachlówka może być malowana wodnymi farbami dyspersyjnymi akrylowymi oraz rozpuszczalnikowymi alkidowymi.

Zalecenia

Przed myciem narzędzi wodą usunąć z nich możliwie najwięcej masy; nie wlewać odpadów do kanalizacji; pozostałości masy poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Zmniejsz odpady poprzez oszacowanie zapotrzebowania na materiały. Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.

Przechowywanie: w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu

Odzież ochronna: Malowanie natryskowe: kombinezon malarski, maski pełne z filtrem łączonym. Malowanie: środki ochrony oczu, rękawice. Szlifowanie: produkty do ochrony dróg oddechowych.

Parametry

Typ produktu
Gładź i uczczelniacz
Kolor masy szpachlowej
Biały
Gęstość (kg/l)
0.57
Zawartosc części stałych wagowo %
0
Zawartosc części stałych objętościowo %
0
Wilgotność
Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Następne malowanie w 20° C, 60 % RH (godziny)
1
Całkowite utwardzenie (Dni)
28
Grubość warstwy (max. mm)
10
Rozcieńczanie
Woda
Mycie narzędzi
Woda
Informacje dodatkowe
Wyrób zarejestrowany w bazie danych "Nordic Ecolabelling Building Products Database" dla produktów, które mozna stosowac w budownictwie objetym ekocertyfikatem "Nordyckiego Labedzia".

Obecna wersja karty technicznej

styczeń 2021


Zastępuje wersję karty technicznej

grudzień 2020