Epoksydowa Farba do Podłóg 2K /globalassets/inriver/resources/floor_ep.png

Dostępne wielkości

10 L
609,00 / szt.
4 L
259,00 / szt.
0,8 L
89,99 / szt.
Super wytrzymała odporna na środki chemiczne farba epoksydowa do podłóg. Zalecana do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych, gdzie występuje lekki ruch, zużycie związane z użytkowaniem, wpływ środków chemicznych i zanieczyszczenie.

Przeznaczenie

Zagrożenia oznaczenia

Zagrożenia identyfikacja

Uwaga, Niebezpieczeństwo

Ryzyko itp.

(H315) Działa drażniąco na skórę.
(H317) Może powodować reakcję alergiczną skóry.
(H318) Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
(H319) Działa drażniąco na oczy.
(H411) Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
(EUH205) Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
(EUH211) Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Czas schnięcia

Następne malowanie Czas schnięcia ( w 20°C, 60% RF) (Godziny): 10 godz

Całkowite utwardzenie (Dni): 28 dni

Powierzchnia

Podłoga

Wykończenie

80, Połysk

Wydajność

8 m2/litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

Cechy

  • Super wytrzymała powierzchnia
  • Paroprzepuszczalna
  • Odporna na środki chemiczne
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Odnośniki