Facade Silicate

Facade Silicate

Opis produktu

BOPIS PRODUKTU: Silikatowy grunt do elewacji. Tworzy powłokę o dużej przepuszczalności pary wodnej. Grunt silikatowy jest żrący.
  • wiąże i wzmacia podłoże
  • poprawia przyczepność powłoki nawierzchniowej
  • doskonała przenikalność pary wodnej

Uzupełnianie ubytków

Jako powłoka gruntująca na chłonne podłoże mineralne (np. tynk wapienny,
cegły silikatowe, beton) przed malowaniem farbą silikatową.
Cegły ceramiczne przed malowaniem muszą być pokryte tynkiem.
Również (po rozcieńczeniu wodą) może być dodawany do farby silikatowej, gdy
nakładana jest jako pierwsza warstwa.
Podłoże musi być czyste, suche, nośne i mineralne. Przed malowaniem umyć
powierzchnię płynem Fluren 37.
Powierzchnię zagruntować mieszaniną gruntu silikatowego z wodą w stosunku
1:1. Mieszanina jest także używana do rozcieńczania farb silikatowych
do pierwszego malowania. Patrz Informacja o Flügger Facade Silicate.
Unikać nakładania w bezpośrednim słońcu i przy wietrze.
Przed malowaniem cegły powinny być sezonowane min. 2 lata i pokryte
przynajmniej cienką warstwą zaprawy.
Grunt silikatowy jest żrący. Chronić szkło okienne, płytki, metal, gdyż
chlapnięcia mogą wywołać zmatowienie.

Uwaga

Chroń świeżo pomalowaną powierzchnię przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
Podejmij odpowiednie działania aby zabezpieczyć świeżo pomalowane powierzchnie przed działaniem wilgoci i opadów deszczu.
Powierzchnia osiąga maksymalną wytrzymałość po całkowitym utwardzeniu i wyschnięciu.

Odnośniki

Typ produktu
Farba gruntująca
Gęstość
1,08
% wag.
15
% obj.
8
pH
12
Wydajność (m2/litr) w zależności od powierzchni i metody aplikacji
8
Min. +10°C
Suchość na dotyk (Godz)
1
Następne malowanie (Godziny)
12

Przechowywanie:

Wersja

sierpień 2020