Facade Primer Grunt Elewacyjny

Facade Primer

Flügger Facade to seria zewnętrznych produktów elewacyjnych do podłoży mineralnych, odpornych na warunki pogodowe.

Opis produktu

Bezbarwny grunt do podłoży mineralnych. Wzmacnia i wyrównuje chłonność podłoża, poprawia przyczepność na lekko pylących i chłonnych podłożach.
  • Podłoża mineralne
  • Poprawia przyczepność
  • Bezbarwny

Zalecenia

Facade Primer Grunt Elewacyjny - - 3 L
EAN13: 5701573115867
  • Nordic swan
Facade Primer Grunt Elewacyjny - - 10 L
EAN13: 5701573737205
  • Nordic swan

Zastosowanie

Lekko pylące i chłonne elewacje mineralne, np. tynk, beton i lekki beton przed pomalowaniem farbą elewacyjną.

Podłoże

Musi być czyste, suche, nośne i nadające się do dalszej obróbki.
Powierzchnia powinna być całkowicie sucha, niepyląca, bez wykwitów solnych.
Nowe, surowe podłoża cementowe muszą być wyschnięte i wysezonowane. Sezonowanie powinno wynosić co najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem prac malarskich.
Cegły powinny być sezonowane minimum 2 lata.
Nie mogą występować wykwity solne i inne rozpuszczalne w wodzie zanieczyszczenia.
Malowanie podłoży cementowych można rozpocząc najwcześniej po 4 tygodniach a podłoży z cegły najwcześniej po 2 latach.
Niedopuszczalne jest występowanie wilgoci czy stojącej wody, podciekanie kapilarne wody gruntowej czy wilgoć/woda pochodząca z niezabezpieczonych murów czy innych detali konstrukcyjnych.

Przygotowanie podłoża

Usunąć wszystkie luźne elementy trwale nie związane z podłożem i odspajające się powłoki malarskie poprzez czyszczenie i szlifowanie.
Usunąć brud, sadzę, tłuszcz i materiały kredujące za pomocą środka Fluren 37.
Podczas czyszczenia należy usunąć korozję biologiczną, glony i pleśń.
Duże pęknięcia, rysy, nierówności i uszkodzenia należy naprawić i uzpełnić produktami przeznaczonymi do zastosowań zewnętrznych na bazie cementu.

Aplikacja

Pędzel lub wałek.
W zależności od wymagań należy wybrać odpowiednią technikę aplikacji.
Nakładać równomiernie techniką „mokre na mokre” i wykończyć zaczesując w tym samym kierunku.
Niska/wysoka temperatura może mieć wpływ na lepkość materiału.
Podczas schnięcia/utwardzania nie może dojść do kondensacji pary wodnej i wilgoci.
Należy unikać pracy w bezpośrednim słońcu i na nagrzanych, gorących powierzchniach.
Unikać pracy w bezpośrednim nasłonecznieniu, temperatura otoczenia oraz podłoża nie powinna być wyższa niż 20OC.
Niska temperatura i podwyższona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia, utwardzania i czas do nakładania następnej warstwy.
Wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza skracają czas schnięcia i utwardzania
Zawsze należy przeprowadzić próbną aplikację w celu sprawdzenia przyczepności i akceptacji efektu końcowego.

Efekt końcowy

Równomierna, bezbarwna powierzchnia.
Farba nawierzchniowa malować bezpośrednio po wyschnięciu.
Powierzchnia gruntu nie zabezpieczona przed wilgocią, wodą i światłem slonecznym ulega zużyciu (degradacji).
Wykończyć (pomalować) farba elewacyjną Flügger.

Uwaga

Należy chronić świeżo wymalowaną powierzchnię przd działaniem czynników atmosferycznych.
Należy użyć odpowiednich środków ochronnych aby zabezpieczyć świeżo pomalowane powierzchnie przed działaniem wilgoci i opadów deszczu.
Powierzchnia osiąga maksymalną wytrzymałość po całkowitym utwardzeniu i wyschnięciu.
Ważne jest nałożenie odpowiedniej grubości warstwy, aby nasycić podłoże, ale aby po wyschnięciu nie wydawało się błyszczące.

Zalecenia

Przed myciem narzędzi wodą usunąć z nich możliwie najwięcej gruntu; nie wlewać odpadów do kanalizacji; pozostałości produktu poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Zmniejsz odpady poprzez oszacowanie zapotrzebowania na grunt. Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.

Przechowywanie: w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu

Odzież ochronna: Malowanie: środki ochrony oczu, rękawice. Szlifowanie: produkty do ochrony dróg oddechowych.

Parametry

Typ produktu
Farba gruntująca
Gęstość (kg/l)
1.00
Zawartosc części stałych wagowo %
13
Zawartosc części stałych objętościowo %
0
Wydajność (m²/litr) w zależności od powierzchni i metody aplikacji
5
Wilgotność
Maks. wilgotność powietrza: 80% RF
Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny)
1
Następne malowanie w 20° C, 60 % RH (godziny)
3
Rozcieńczanie
Nie należy rozcieńczać
Mycie narzędzi
Woda
Informacje dodatkowe
Wyrób zarejestrowany w bazie danych "Nordic Ecolabelling Building Products Database" dla produktów, które można stosować w budownictwie objętym ekocertyfikatem "Nordyckiego Łabędzia".

Obecna wersja karty technicznej

czerwiec 2021


Zastępuje wersję karty technicznej

czerwiec 2021