Facade Primer Grunt Elewacyjny

Facade Primer

Flügger Facade to seria produktów do zewnętrznych podłoży mineralnych. Tworzą paroprzepuszczalną, odporną na warunki atmosferyczne powierzchnię.

Opis produktu

Bezbarwny grunt do podłoży mineralnych. Wzmacnia i wyrównuje chłonność podłoża, poprawia przyczepność na lekko pylących i chłonnych podłożach.
  • Podłoża mineralne
  • Poprawia przyczepność
  • Bezbarwny

Zastosowanie

Lekko kredujace i chłonne elewacje mineralne, np. tynk, beton i lekki beton przed pomalowaniem farbą elewacyjną.

Podłoże

Musi być czyste, suche, nośne i nadające się do dalszej obróbki.
Powierzchnia musi być całkowicie sucha, bez mocnego kredowania i wykwitów solnych.
Nowe, surowe podłoża mineralne i masy szpachlowe muszą być wysezonowane co najmniej 4 tygodnie.
Cegły powinny być sezonowane minimum 2 lata i pokryte przynajmniej cienką warstwą zaprawy.
Wypłukiwanie soli i innych składników rozpuszczalnych w wodzie musi być zakończone.
Podłoże nie może być mokre i zawilgocone, np. wilgocią pochodzącą z gruntu czy zawilgocenia spowodowanego pęknięciami, wypustamii, np. stojącą wodą, odkrytmi zwieńczeniami ścian lub innymi elementami konstrukcyjnymi.

Przygotowanie podłoża

Podczas mycia i czyszczenia podłoża należy usunąć luźne elementy trwale nie związane z podlożem, wszelkie osady, luźne materiały i farbę.
Brud, tłuszcz i inne zanieczyszczenia należy usunąć za pomocą produktu Facade Clean.
Podczas czyszczenia należy usunąć korozję biologiczną, glony i pleśń za pomocą produktu Facade Algefjerner
Duże pęknięcia należy wypełnić odpowiednim materiałem.

Aplikacja

Pędzel lub wałek.
W zalezności od wymaganego efektu końcowego nalezy dobrać odpowiednie narzędzia.
Nakładac równomiernie mokro na mnokro i zakonczyć zaczesując w tym samym kierunku.
Niska/wysoka teperatura może wpływać na lepkość materiału.
Podczas schnięcia/utwardzania nie może dojść do kondensacji pary wodnej i wilgoci.
Należy unikać pracy w bezpośrednim słońcu i na nagrzanych, gorących powierzchniach.
Niska temperatura i podwyższona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia, utwardzania i czas do nakładania następnej warstwy.
Wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza skracają czas schnięcia i utwardzania
Zawsze należy przeprowadzić próbną aplikację w celu sprawdzenia przyczepności i akceptacji efektu końcowego.

Uwaga

Należy chronić świeżo wymalowaną powierzchnię przd działaniem czynników atmosferycznych.
Należy użyć odpowiednich środków ochronnych aby zabepzieczyć świeżo pomalowane powierzchnie przed działaniem wilgoci i opadów deszczu.
Powierzchnia osiąga maksymalną wytrzymałość po całkowitym utwardzeniu i wyschnięciu.
Ważne jest nałożenie odpowiedniej grubości warstwy, aby nasycić podłoże, ale aby po wyschnięciu nie wydawało się błyszczące.

Zalecenia

Przed myciem narzędzi wodą usunąć z nich możliwie najwięcej farby; nie wlewać odpadów do kanalizacji; pozostałości farby poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Zmniejsz odpady poprzez oszacowanie zapotrzebowania na farbę. Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.

Przechowywanie: w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu

Odzież ochronna: Malowanie: środki ochrony oczu, rękawice. Szlifowanie: produkty do ochrony dróg oddechowych.

Parametry

Typ produktu
Farba gruntująca
Gęstość
1.00
% wag.
13
% obj.
0
Wydajność (m²/litr) w zależności od powierzchni i metody aplikacji
5
Wilgotność
Maks. wilgotność powietrza: 80% RF
Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny)
1
Kolejne malowanie (20°C; 60%) [h]
3
Rozcieńczanie
Nie należy rozcieńczać
Mycie narzędzi
Woda
Informacje dodatkowe
Wyrób zarejestrowany w bazie danych "Nordic Ecolabelling Building Products Database" dla produktów, które mozna stosowac w budownictwie objetym ekocertyfikatem "Nordyckiego Labedzia".

Obecna wersja karty technicznej

styczeń 2021


Zastępuje wersję karty technicznej

październik 2020