Facade Primer

Facade Primer

Opis produktu

BOPIS PRODUKTU: Uniwersalny grunt do elewacji. Wzmacnia i penetruje, uszczelnia podłoże. Poprawia przyczepność kolejnej powłoki, jednocześnie powodując jej większą jednorodność. Powierzchnia jest hydrofobowa, a jednocześnie przepuszczająca parę wodną z wnętrza.
  • wiąże i wzmacnia podłoże
  • odporny na wodę
  • przepuszcza parę wodną

Obróbka

CZYSZCZENIE I RENOWACJA:
Sprawdzać elewację na bieżąco. W razie potrzeby wykonać renowację powłoki.
DODATKOWE ZALECENIA:
Patrz również: informacje na etykiecie oraz procedury postępowania na
Link="www.flugger.com"

Uzupełnianie ubytków

Na nieznacznie pylące lub chłonne elewacje mineralne, np. tynki, lekki beton,
pod farby dyspersyjne: akrylowe, olejne, silikonowe.
Podłoże musi być czyste, suche, nośne. Mocno pylące podłoże oczyścić, luźny
tynk usunąć. Jeśli konieczne, zmyć płynem Fluren 37.
Nakładać szerokim pędzlem, wałkiem metodą mokro na mokro, aż do
całkowitego nasycenia powierzchni. Nie rozcieńczać.
Następne malowanie farbami: Flügger Facade universal, Flügger Facade beton,
Flügger Facade Impredur, Flügger Facade Zero.
Podczas aplikacji należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i osuszającego
wiatru.

Uwaga

Chroń świeżo pomalowaną powierzchnię przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
Podejmij odpowiednie działania aby zabezpieczyć świeżo pomalowane powierzchnie przed działaniem wilgoci i opadów deszczu.
Powierzchnia osiąga maksymalną wytrzymałość po całkowitym utwardzeniu i wyschnięciu.

Odnośniki

Typ produktu
Farba gruntująca
Gęstość
1,00
% wag.
12,7
% obj.
0
Wydajność (m2/litr) w zależności od powierzchni i metody aplikacji
5
Min. +2°C
Suchość na dotyk (Godz)
1
Następne malowanie (Godziny)
3

Przechowywanie:

Wersja

sierpień 2020