Facade Resist

Facade Resist

Flügger Facade to seria produktów do zewnętrznej obróbki podłoży mineralnych. Zapewnia przepuszczalną, odporną na warunki pogodowe powierzchnię.

Opis produktu

100% pełny matowa farba akrylowa do elewacji zapewniająca wysoką trwałość koloru, powierzchnię odporną na wodę, o minimalnej chłonności wody i maksymalnej odporności na warunki pogodowe. Można stosować w niskich temperaturach. Hamuje wzrost pleśni na powierzchni.
  • Szybka, odporna na warunki atmosferyczne farba elewacyjna
  • Wytrzymuje deszcz po 30 minutach od aplikacji
  • Może być nakładany w temp. Min. + 2 ° C

Zalecenia

Facade Resist - Biały / Baza 1 - 9,1 L
EAN13: 5701573629883
  • Nordic swan
Facade Resist - Biały / Baza 1 - 2,8 L
EAN13: 5701573629890
  • Nordic swan

Zastosowanie

Nowe, surowe elewacje mineralne, np. beton, lekki beton oraz wcześniej malowane podłoża.

Podłoże

Musi być czyste, suche, zwarte i nadające się do obróbki powierzchni.
Powierzchnia powinna być całkowicie sucha bez wykwitów solnych.
Nie może występować wzrost wilgoci gruntowej ani wilgoć pochodząca z pęknięć, wypukłości, np. stojącej wody, nieprzykrytych koron murów czy innych detali konstrukcyjnych.
Nowe podłoża cementowe powinny twardnieć przez co najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem obróbki.
Nie mogą występować ługi solne i inne rozpuszczalne w wodzie komponenty.

Przygotowanie podłoża

Podczas oczyszczania i szlifowania. należy usunąć wytrącone, luźne materiały i farbę.
Zabrudzenia, tłuszcz i skażone materiały należy usunąć za pomocą produktu Facade Clean.
Podczas oczyszczania należy usunąć glony i pleśń za pomocą produktu Facade Algefjerner.
Duże pęknięcia i uszkodzenia należy wypełnić materiałem związanym cementem.
Nowe podłoża i lekko skażone lub chłonne powierzchnie zagruntować środkiem Flügger Facade Primer.
Optymalną twardość osiąga się po dwóch warstwach lub więcej.

Aplikacja

Pędzel, wałek lub natrysk.
Narzędzia należy dobrać do wymogów wykończenia.
Nakładać równomiernie techniką „mokre na mokre” i zakończyć w tym samym kierunku.
Zawsze stosować ten sam numer serii na powierzchniach ciągłych/nieprzerwanych.
Zimno/ciepło może wpływać na lepkość materiału.
Temperatura materiału podczas natryskiwania: min. 15⁰C.
Podczas schnięcia/twardnienia nie może dojść do kondensacji.
Unikać pracy w bezpośrednich promieniach słońca.
Zimno i zwiększona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia, twardnienia i ponownej obróbki.
Zwiększona temperatura i niska wilgotność powietrza skracają czas schnięcia i twardnienia.
Zawsze należy przeprowadzić obróbkę testową w celu sprawdzenia i zaakceptowania przyczepności i rezultatu.

Efekt końcowy

Matowa, kryjąca powierzchnia. Spodziewana trwałość do 15 lat.
Wytrzymuje deszcz po 30 minutach od aplikacji przy 20 ° C, 60% RH.
Wytrzymuje czyszczenie pod wysokim ciśnieniem: Maks. 80 barów, min. 30 cm od podłoża, temp. wody maks. 30°C.
Trwałość powierzchni zależy od konstrukcji, wykonania i ekspozycji. Dlatego trwałość może być krótsza lub dłuższa od oczekiwanej.
Może wystąpić migracja mocnych odcieni z powodu nadmiaru pigmentu.
Może wystąpić różnica odcienia z powodu nierównego podłoża i ekspozycji.

Uwaga

Chroń świeżo pomalowaną powierzchnię przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
Podejmij odpowiednie działania aby zabezpieczyć świeżo pomalowane powierzchnie przed działaniem wilgoci i opadów deszczu.
Powierzchnia osiąga maksymalną wytrzymałość po całkowitym utwardzeniu i wyschnięciu.

Zalecenia

Przed myciem narzędzi wodą usunąć z nich możliwie najwięcej farby; nie wlewać odpadów do kanalizacji; pozostałości farby poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Zmniejsz odpady poprzez oszacowanie zapotrzebowania na farbę. Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.

Przechowywanie: w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu

Odzież ochronna: Malowanie natryskowe: kombinezon malarski, maski pełne z filtrem łączonym. Malowanie: środki ochrony oczu, rękawice. Szlifowanie: produkty do ochrony dróg oddechowych.

Parametry

Typ produktu
100% farba akrylowa
Stopień połysku
Pełny mat
Gęstość (kg/l)
1.45
% wag.
60
% obj.
42
Wydajność (m²/litr) w zależności od powierzchni i metody aplikacji
7
Wilgotność
Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny)
1
Następne malowanie w 20° C, 60 % RH (godziny)
6
Całkowite utwardzenie (Dni)
28
Przyczepność do betonu (MPa)
0,8
Informacje techniczne
Para wodna: Klasa 1 Sd < 5 m zgodnie z EN 1504-2 Sd = 0,1 m odpowiednio dla klasy 1 zgodnie z EN 7783-2 Szybkość transmisji wody w stanie ciekłym: W < 0,1 kg/m²h 0,5
Odporność na szorowanie na mokro (wg. PN-EN 13300/ISO-11998)
Klasa 1
Rozcieńczanie
Woda, zwykle nie należy rozcieńczać
Mycie narzędzi
Woda
Informacje dodatkowe
20: EN 1504-2: 2004. Surface protection product. Coating. Water vapor permeability: Class 1. Permeability to CO2: Sd>50m Capillary absorption and permeability to water: w <0,1 kg/m2h0,5. Adhesion strength: ≥ 0,8 Mpa.

Obecna wersja karty technicznej

czerwiec 2021


Zastępuje wersję karty technicznej

marzec 2021