Facade Silikatprimer Grunt Silikatowy

Facade Silicate Primer

Flügger Facade to seria produktów do zewnętrznych podłoży mineralnych. Tworzą paroprzepuszczalną, odporną na warunki atmosferyczne powierzchnię.

Opis produktu

Bezbarwny grunt silikatowy do podłoży mineralnych. Wiąże z podłożem, do stosowania przed nałożeniem Flügger Facade Silikat.
  • Podłoża mineralne
  • Poprawia przyczepność
  • Tylko do farb silikatowych

Zastosowanie

Nowe, surowe elewacje mineralne, np. tynki wapienne, wapienno-cementowe, cementowe oraz podłoża uprzednio pomalowane farbą silikatową.

Podłoże

Musi być czyste, suche, nośne i nadające się do dalszej obróbki.
Powierzchnia musi być całkowicie sucha, bez mocnego kredowania i wykwitów solnych.
Nowe, surowe podłoża mineralne i masy szpachlowe muszą być wysezonowane co najmniej 4 tygodnie.
Cegły powinny być sezonowane minimum 2 lata i pokryte przynajmniej cienką warstwą zaprawy.
Wypłukiwanie soli i innych składników rozpuszczalnych w wodzie musi być zakończone.
Podłoże nie może być mokre i zawilgocone, np. wilgocią pochodzącą z gruntu czy zawilgocenia spowodowanego pęknięciami, wypustamii, np. stojącą wodą, odkrytmi zwieńczeniami ścian lub innymi elementami konstrukcyjnymi.

Przygotowanie podłoża

Podczas mycia i czyszczenia podłoża należy usunąć luźne elementy trwale nie związane z podlożem, wszelkie osady, luźne materiały i farbę.
Brud, tłuszcz i inne zanieczyszczenia należy usunąć za pomocą produktu Facade Clean.
Podczas czyszczenia należy usunąć korozję biologiczną, glony i pleśń za pomocą produktu Facade Algefjerner.
Duże pęknięcia i uszkodzenia należy wypełnić materiałem na bazie wapna/cementu.

Aplikacja

Pędzel lub wałek.
W zalezności od wymaganego efektu końcowego nalezy dobrać odpowiednie narzędzia.
Nakładac równomiernie mokro na mnokro i zakonczyć zaczesując w tym samym kierunku.
Niska/wysoka teperatura może wpływać na lepkość materiału.
Podczas schnięcia/utwardzania nie może dojść do kondensacji pary wodnej i wilgoci.
Należy unikać pracy w bezpośrednim słońcu i na nagrzanych, gorących powierzchniach.
Niska temperatura i podwyższona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia, utwardzania i czas do nakładania następnej warstwy.
Wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza skracają czas schnięcia i utwardzania
Zawsze należy przeprowadzić próbną aplikację w celu sprawdzenia przyczepności i akceptacji efektu końcowego.

Uwaga

Grunt silikatowy do gruntowania a także do rozcieńczania farby silikatowej należy zawsze rozcieńczyć 1:1.
Należy chronić świeżo wymalowaną powierzchnię przd działaniem czynników atmosferycznych.
Należy użyć odpowiednich środków ochronnych aby zabepzieczyć świeżo pomalowane powierzchnie przed działaniem wilgoci i opadów deszczu.
Powierzchnia osiąga maksymalną wytrzymałość po całkowitym utwardzeniu i wyschnięciu.
Należy osłonić okna, powierzchnie metalowe itp., ponieważ rozpryski moga uszkodzić (zmatowić) powierzchnię.

Zalecenia

Przed myciem narzędzi wodą usunąć z nich możliwie najwięcej farby; nie wlewać odpadów do kanalizacji; pozostałości farby poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Zmniejsz odpady poprzez oszacowanie zapotrzebowania na farbę. Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.

Przechowywanie: w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu

Odzież ochronna: Malowanie: środki ochrony oczu, rękawice. Szlifowanie: produkty do ochrony dróg oddechowych.

Parametry

Typ produktu
Farba gruntująca
Gęstość
1.08
% wag.
15
% obj.
8
pH
11,5
Wydajność (m²/litr) w zależności od powierzchni i metody aplikacji
8
Wilgotność
Maks. wilgotność powietrza: 80% RF
Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny)
1
Kolejne malowanie (20°C; 60%) [h]
12
Rozcieńczanie
1:1 wodą
Mycie narzędzi
Woda
Informacje dodatkowe
Wyrób zarejestrowany w bazie danych "Nordic Ecolabelling Building Products Database" dla produktów, które mozna stosowac w budownictwie objetym ekocertyfikatem "Nordyckiego Labedzia".

Obecna wersja karty technicznej

styczeń 2021


Zastępuje wersję karty technicznej

październik 2020