Facade Universal

Facade Universal

Flügger Facade to seria zewnętrznych produktów elewacyjnych do podłoży mineralnych, odpornych na warunki pogodowe.

Opis produktu

Całkowicie matowa farba emulsyjna tworząca paroprzepuszczalną powłokę o dobrej odporności na warunki pogodowe. Optymalny wybór produktu jeśli nie ma możliwości całkowitego wyczyszczenia wcześniej malowanych podłoży. Hamuje wzrost pleśni na powierzchni.
  • Pełny mat, wygląd zbliżony do powłoki wapiennej.
  • Najbezpieczniejsze rozwiązanie do słabszych podłoży
  • Paroprzepuszczalna

Zastosowanie

Nowe, surowe elewacje mineralne, np. tynk cementowy, tynk wapienno-cementowy, cienkowarstwowo otynkowane cegły i wcześniej malowane podłoża.

Podłoże

Musi być czyste, suche, zwarte i nadające się do malowania.
Powierzchnia powinna być całkowicie sucha bez wykwitów solnych.
Niedopuszczalne jest występowanie wilgoci czy stojącej wody, podciekanie kapilarne wody gruntowej czy wilgoć/woda pochodząca z niezabezpieczonych murów czy innych detali konstrukcyjnych.
Nowe, surowe podłoża cementowe muszą być wyschnięte i wysezonowane. Sezonowanie powinno wynosić co najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem prac malarskich.
Nie mogą występować wykwity solne i inne rozpuszczalne w wodzie zanieczyszczenia.
Malowanie podłoży cementowych można rozpocząc najwcześniej po 4 tygodniach a podłoży z cegły najwcześniej po 2 latach.
Nie stosować do podłoży wykonanych i otynkowanych czystą zaprawą wapienną.

Przygotowanie podłoża

Usunąć wszystkie luźne elementy trwale nie związane z podłożem i odspajające się powłoki malarskie poprzez czyszczenie i szlifowanie.
Usunąć brud, sadzę, tłuszcz i materiały kredujące za pomocą środka Fluren 37.
Podczas czyszczenia należy usunąć korozję biologiczną, glony i pleśń.
Duże pęknięcia, rysy, nierówności i uszkodzenia należy naprawić i uzpełnić produktami przeznaczonymi do zastosowań zewnętrznych na bazie cementu.
Nowe, surowe podłoża lub chłonne powierzchnie zagruntować gruntem Flügger Facade Primer.
Malować 1–2 razy. Niektóre kolory mogą wymagać dodatkowej warstwy malowania.
Optymalną wytrzymałość osiąga się po dwóch warstwach lub więcej.

Aplikacja

Pędzel, wałek lub natrysk.
W zależności od wymagań należy wybrać odpowiednią technikę aplikacji.
Nakładać równomiernie techniką „mokre na mokre” i wykończyć zaczesując w tym samym kierunku.
Należy zawsze stosować ten sam numer partii produkcyjnej na powierzchniach przylegających do siebie/nieprzerwanych.
Różnice w strukturze powierzchni mogą powodować inny odbiór odcienia koloru.
Niska/wysoka temperatura może mieć wpływ na lepkość materiału.
Temperatura materiału do malowania natryskiem: min. 15⁰C.
Nie może wystąpić kondensacja pary wodnej i wilgoci podczas wysychania i malowania.
Unikać pracy w bezpośrednim nasłonecznieniu, temperatura otoczenia oraz podłoża nie powinna być wyższa niż 20OC.
Niska temperatura i podwyższona wilgotność wydłuża czas schnięcia, pełnego utwardzenia i odstępy czasu między następnymi malowaniami.
Podwyższona temperatura i niska wilgotność atmosferyczna skracają czas schnięcia i pełnego utwardzenia.
Zawsze należy wykonać próbne malowanie w celu sprawdzenia i akceptacji przyczepności oraz efektu końcowego.

Efekt końcowy

Matowa, kryjąca powłoka. Spodziewana trwałość do 12 lat.
Wytrzymałość powłoki zależy od wielu czynników, w tym między innymi konstrukcji, wykonania i ekspozycji na czynniki atmosferyczne. Dlatego spodziewana trwałość, w zależności od warunków, może być krótsza od oczekiwanej.
Różnice w strukturze powierzchni mogą powodować inny odbiór odcienia koloru.
Mocne, szczególnie ciemne kolory są bardziej podatne na zużycie niż jasne odcienie.
Przy ciemnych, intensywnych kolorach, z powodu dużej zawartości pigmentu, może wystąpić efekt przetarć a także wymywania pigmentu.
Nie blokuje rozpuszczalnych w wodzie barwników i zanieczyszczeń.
Do momentu całkowitego utwardzenia farby należy zachować ostrożność podczas użytkowania powierzchni.

Uwaga

Chroń świeżo pomalowaną powierzchnię przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
Podejmij odpowiednie działania aby zabezpieczyć świeżo pomalowane powierzchnie przed działaniem wilgoci i opadów deszczu.
Powierzchnia osiąga maksymalną wytrzymałość po całkowitym utwardzeniu i wyschnięciu.
Starsze budynki wzniesione przy użyciu czystej zaprawy wapiennej należy malować farbami mineralnymi lub farbą silikatową.

Zalecenia

Przed myciem narzędzi wodą usunąć z nich możliwie najwięcej farby; nie wlewać odpadów do kanalizacji; pozostałości farby poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Zmniejsz odpady poprzez oszacowanie zapotrzebowania na farbę. Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.

Przechowywanie: w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu

Odzież ochronna: Malowanie natryskowe: kombinezon malarski, maski pełne z filtrem łączonym. Malowanie: środki ochrony oczu, rękawice. Szlifowanie: produkty do ochrony dróg oddechowych.

Parametry

Typ produktu
Produkty na bazie oleju
Stopień połysku
2, Pełny mat
Gęstość (kg/l)
1.39
Zawartosc części stałych wagowo %
55
Zawartosc części stałych objętościowo %
37
Wydajność (m²/litr) w zależności od powierzchni i metody aplikacji
8
Wilgotność
Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny)
1
Następne malowanie w 20° C, 60 % RH (godziny)
24
Całkowite utwardzenie (Dni)
28
Informacje techniczne
Przenikanie pary wodnej według EN 7783: Klasa 1 Sd=0,12m
Rozcieńczanie
Woda, zwykle nie należy rozcieńczać
Mycie narzędzi
Woda
Informacje dodatkowe
Wyrób zarejestrowany w bazie danych "Nordic Ecolabelling Building Products Database" dla produktów, które można stosować w budownictwie objętym ekocertyfikatem "Nordyckiego Łabędzia".

Obecna wersja karty technicznej

czerwiec 2021


Zastępuje wersję karty technicznej

czerwiec 2021