Facade Reinforcement

Facade Reinforcement

Flügger Facade to seria produktów do zewnętrznej obróbki podłoży mineralnych. Zapewnia przepuszczalną, odporną na warunki pogodowe powierzchnię.

Opis produktu

Pigmentowa farba gruntująca, która wygładza niewielkie różnice w podłożu. Wzmacnia niewielkie pęknięcia, takie jak rysy skurczowe, pęknięcia powierzchni lub stabilizowane rysy na skutek osiadania fundamentów.
  • Wzmacnia pęknięcia
  • Drobnoziarnista struktura
  • Wyrównuje mniejsze różnice

Zastosowanie

Obróbka pośrednia elewacji mineralnych przed wykończeniem farbą do elewacji.

Podłoże

Musi być zagruntowane lub wcześniej zaimpregnowane, czyste, suche, nośne i nadające się do malowania.

Obróbka

Podczas oczyszczania należy usunąć odchodzącą farbę i tynk.
Zabrudzenia, tłuszcz i skażone materiały należy usunąć za pomocą produktu Facade Clean.
Podczas oczyszczania należy usunąć glony i pleśń za pomocą produktu Facade Algefjerner.
Duże pęknięcia należy wypełnić odpowiednim materiałem.
Nowe, lekko skażone lub chłonne podłoża zagruntować środkiem Flügger Facade Primer.
Wykończyć za pomocą farby do elewacji, Flügger Facade Universal lub Flügger Facade Beton.

Uzupełnianie ubytków

Pędzel lub wałek.
Narzędzia należy dobrać do wymogów wykończenia.
Nakładać techniką „mokre na mokre” i zakończyć w tym samym kierunku.
Jeśli rysy i pęknięcia nie zostały wypełnione podczas pierwszej aplikacji, powtórzyć zabieg.
Grubsza warstwa ma lepsze właściwości wypałniające i wzmacniające.
Zimno/ciepło może wpływać na lepkość materiału.
Nie może wystąpić kondensacja pary wodnej i wilgoci.
Unikaj pracy w deszczu lub bezpośrednim nasłonecznieniu.
Zimno i podwyższona wilgotność wydłuża czas schnięcia, pełnego utwardzenia i odstępy czasu między następnymi malowaniami.
Podwyższona temperatura i niska wilgotność atmosferyczna skracają czas schnięcia i pełnego utwardzenia.
Zawsze należy wykonać próbne malowanie w celu sprawdzenia i akceptacji przyczepności oraz wyniku.

Matowa powierzchnia o drobnoziarnistej strukturze.
Im grubsza warstwa, tym lepsze wzmocnienie.

Uwaga

Chroń świeżo pomalowaną powierzchnię przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
Podejmij odpowiednie działania aby zabezpieczyć świeżo pomalowane powierzchnie przed działaniem wilgoci i opadów deszczu.
Powierzchnia osiąga maksymalną wytrzymałość po całkowitym utwardzeniu i wyschnięciu.

Odnośniki

Typ produktu
Farba gruntująca
Stopień połysku
Matowy
Gęstość
1,43
% wag.
67
% obj.
52
Wydajność (m2/litr) w zależności od powierzchni i metody aplikacji
4
Min. +5°C
Wilgotność
Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Suchość na dotyk (Godz)
2
Następne malowanie (Godziny)
8
Całkowite utwardzenie (Dni)
28
Gęstość
Para wodna: Sd = 0.30 m odpowiednio dla klasy 2 zgodnie z EN 7783-2
Rozcieńczanie
Woda
Mycie narzędzi
Myć wodą z mydłem

Przechowywanie: w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu

Odzież ochronna do: Malowanie natryskowe: kombinezon malarski, maski pełne z filtrem łączonym. Malowanie: środki ochrony oczu, rękawice. Szlifowanie: produkty do ochrony dróg oddechowych.

Informacje ekologiczne: przed myciem narzędzi wodą usunąć z nich możliwie najwięcej farby; nie wlewać odpadów do kanalizacji; pozostałości farby poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Zmniejsz odpady poprzez oszacowanie zapotrzebowania na farbę. Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.

Wersja

sierpień 2020