Flügger Terpentyna bezwonna P7_1 L /globalassets/inriver/resources/75039_ff_lugtfri_terpentin_1l.psd

Warianty

1 L
29,99 / szt.
Wypróbuj uniwersalny rozpuszczalnik Flügger terpentyna bezwonna do produktów alkidowych takich jak farby i lakiery. Wyróżnia go umiarkowana lotność.

Zagrożenia oznaczenia

Zagrożenia identyfikacja

Niebezpieczeństwo

Ryzyko itp.

(H226) Łatwopalna ciecz i para.
(H304) Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
(H336) Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
(EUH066) Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Odnośniki