01 Wood Tex Olej Gruntujący

01 Wood Tex Oil Primer P7

Flügger Wood Tex to seria produktów na bazie wody przeznaczonych do zewnętrznych elementów drewnianych. Preparaty zapewniają wysoką odporność powierzchni na działanie czynników atmosferycznych i maksymalną trwałość, połysk oraz stabilność kolorów. Są łatwe w aplikacji i szybko wysychają.

Opis produktu

Bezbarwny olej gruntujący, który wnika w głąb drewna, zapewnia dobrą przyczepność i zapobiega wchłanianiu wilgoci. Zagruntowaną powierzchnię należy wykończyć pigmentowaną lakierobejcą lub farbą.
  • Wnika w głąb drewna i zapewnia przyczepność
  • Zapobiega pochłanianiu wilgoci
  • Przeciwdziała rozwijaniu się grzybów i pleśni na powierzchni po końcowej obróbce

Zastosowanie

Gruntowanie surowego lub odsłoniętego i oczyszczonego drewna w tym drewno impregnowane ciśnieniowo lub próżniowo.

Podłoże

Podłoże powinno nadawać się do malowania, być czyste, suche i nośne.
Nie mogą występować niedostatecznie zabezpieczone końcówki elementów drewnianych, stojąca woda lub miejsca gromadzenia się wody.
Wilgotność drewna przed obróbką malarską może wynosić maksymalnie:
Okna i drzwi: 12% ± 3; Okapy, ogrodzenia i pokrycia elewacji: 18%.

Przygotowanie podłoża

Niezwiązaną z podłożem farbę lub lakierobejcę oraz zbutwiałe drewno zeszlifować i oczyścić powierzchnię.
Zabrudzenia, zanieczyszczenia, tłuszcz, materiały niezwiązane z podłożem, grzyby oraz pleśń usunąć i oczyścić powierzchnię.

Aplikacja

Pędzlem lub wałkiem.
Produkt nałożony wałkiem należy rozprowadzić za pomocą pędzla.
Nadmiar oleju gruntującego zetrzeć.
Niska/wysoka temperatura może wpływać na lepkość produktu.
Nie wolno dopuszczać do kondensacji pary wodnej podczas schnięcia/twardnienia produktu.
Nie należy wykonywać prac przy bezpośrednim nasłonecznieniu.
Niska temperatura i zwiększona wilgotność powietrza wydłuża czas schnięcia i twardnienia oraz czas do nałożenia następnej warstwy.
Wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza skraca czas schnięcia i twardnienia.
Zawsze należy wykonać próbne nałożenie produktu w celu skontrolowania przyczepności i efektu końcowego.

Efekt końcowy

Powierzchnia niezabarwiona i niechłonna.
Poddawać obróbce końcowej bezpośrednio po wyschnięciu.
Działanie wody, wilgoci i światła słonecznego bez zabezpieczenia niszczy powłokę oleju gruntującego.

Uwaga

Chroń świeżo pomalowaną powierzchnię przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
Podejmij odpowiednie działania aby zabezpieczyć świeżo pomalowane powierzchnie przed działaniem wilgoci i opadów deszczu.
Powierzchnia osiąga maksymalną wytrzymałość po całkowitym utwardzeniu i wyschnięciu.

Zalecenia

Przed myciem narzędzi wodą usunąć z nich możliwie najwięcej farby; nie wlewać odpadów do kanalizacji; pozostałości farby poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Zmniejsz odpady poprzez oszacowanie zapotrzebowania na farbę. Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.

Przechowywanie: w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu

Odzież ochronna: Malowanie: środki ochrony oczu, rękawice. Szlifowanie: produkty do ochrony dróg oddechowych.

Parametry

Typ produktu
Olej gruntujący
Gęstość (kg/l)
1
% wag.
0,22
% obj.
0,21
Wydajność (m²/litr) w zależności od powierzchni i metody aplikacji
6
m² / litr na warstwę drewno szlifowane
10
m² / litr na warstwę drewno nieszlifowane
4
Wilgotność
Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny)
1
Następne malowanie w 20° C, 60 % RH (godziny)
6
Całkowite utwardzenie (Dni)
28
Rozcieńczanie
Nie rozcieńczać
LZO-Max (g/l)
10
Mycie narzędzi
Woda
Informacje dodatkowe
Wyrób zarejestrowany w bazie danych "Nordic Ecolabelling Building Products Database" dla produktów, które mozna stosowac w budownictwie objetym ekocertyfikatem "Nordyckiego Labedzia".

Obecna wersja karty technicznej

styczeń 2021


Zastępuje wersję karty technicznej

październik 2020