04 Wood Tex Opaque Kryjąca Lakierobejca

04 Wood Tex Opaque

Flügger Wood Tex to seria produktów na bazie wody przeznaczonych do zewnętrznych elementów drewnianych. Preparaty zapewniają wysoką odporność powierzchni na działanie czynników atmosferycznych i maksymalną trwałość, połysk oraz stabilność kolorów. Są łatwe w aplikacji i szybko wysychają.

Opis produktu

Półmatowa zabarwiona powierzchnia o zamaskowanej strukturze drewna i niewidocznym rysunku słojów. Przeciwdziała rozwijaniu się grzybów i pleśni.
  • Produkt łatwy w nakładaniu
  • Produkt uniwersalny
  • Dobra trwałość

Zalecenia

04 Wood Tex Opaque Kryjąca Lakierobejca - Baza 1 - 0,7 L
EAN13: 5701573437907
  • Nordic swan
04 Wood Tex Opaque Kryjąca Lakierobejca - Baza 1 - 2,8 L
EAN13: 5701573437914
  • Nordic swan
04 Wood Tex Opaque Kryjąca Lakierobejca - Biały - 3 L
EAN13: 5701573438102
  • Nordic swan

Zastosowanie

Stosuje się do elementów konstrukcyjnych budynków, takich jak okapy, pokrycia szczytów ścian i elewacje drewniane.
Jasne gatunki drewna, takie jak np. sosna i świerk, drewno impregnowane ciśnieniowo lub próżniowo oraz drewno gruntowane przemysłowo.
Podłoże musi być zagruntowane, zagruntowane przemysłowo lub poddane uprzedniej obróbce.

Podłoże

Podłoże powinno nadawać się do malowania, być czyste, suche i nośne.
Nie mogą występować niedostatecznie zabezpieczone końcówki elementów drewnianych, stojąca woda lub miejsca gromadzenia się wody.
Wilgotność drewna przed obróbką malarską może wynosić maksymalnie:
Okna i drzwi: 12% ± 3; Okapy, ogrodzenia i pokrycia elewacji: 18%.

Przygotowanie podłoża

Niezwiązaną z podłożem lakierobejcę oraz zbutwiałe drewno zeszlifować i oczyścić powierzchnię.
Zabrudzenia, zanieczyszczenia, tłuszcz, materiały niezwiązane z podłożem, glony, grzyby oraz pleśń usunąć i oczyścić powierzchnię.
Ostre krawędzie zaokrąglić, by zapewnić ich lepsze pokrycie.
Elementy z surowego drewna poddać obróbce przed lub bezpośrednio po montażu.
Błyszczące, uprzednio malowane powierzchnie zmatowić.
Surowe lub odsłonięte i oczyszczone drewno zagruntować.
Podłoża pozostawione bez obróbki przez ponad 4 tygodnie należy oczyścić i usunąć luźne włókna drewna.
Najlepsza trwałość jest osiągnięta przez dwa lub więcej warstwy.

Aplikacja

Pędzlem, wałkiem lub agregatem natryskowym.
Produkt nałożony wałkiem lub agregatem natryskowym rozprowadzić za pomocą pędzla.
Wybór narzędzia zależy od wymogów co do efektu końcowego.
Nakładać metodą „mokre na mokre”. Zakończyć aplikację pociągnięciami w jednym kierunku.
Na powierzchniach przylegających/jednolitych nakładać produkt z tej samej serii.
Niska/wysoka temperatura może wpływać na lepkość produktu.
Temperatura materiału przy nakładaniu agregatem natryskowym powinna wynosić min. 15°C.
Nie wolno dopuszczać do kondensacji pary wodnej.
Nie należy wykonywać prac przy bezpośrednim nasłonecznieniu.
Niska temperatura i zwiększona wilgotność powietrza wydłuża czas schnięcia i twardnienia oraz czas do nałożenia następnej warstwy.
Wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza skraca czas schnięcia i twardnienia.
Zawsze należy wykonać próbne nałożenie produktu w celu skontrolowania przyczepności i efektu końcowego.

Efekt końcowy

Powierzchnia półmatowa i zabarwiona. Spodziewana trwałość do 12 lat.
Trwałość powierzchni zależy od jakości drewna, konstrukcji, grubość warstwy, sposobu wykonania prac i narażenia na szkodliwe czynniki.
Mocne kolory mogą farbować przy pocieraniu powierzchni z powodu nadmiernej ilości pigmentu.
Produkt nie zapobiega przebijaniu spod spodu barwników wodorozcieńczalnych oraz sęków.

Uwaga

Chroń świeżo pomalowaną powierzchnię przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
Podejmij odpowiednie działania aby zabezpieczyć świeżo pomalowane powierzchnie przed działaniem wilgoci i opadów deszczu.
Powierzchnia osiąga maksymalną wytrzymałość po całkowitym utwardzeniu i wyschnięciu.

Zalecenia

Przed myciem narzędzi wodą usunąć z nich możliwie najwięcej farby; nie wlewać odpadów do kanalizacji; pozostałości farby poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Zmniejsz odpady poprzez oszacowanie zapotrzebowania na farbę. Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.

Przechowywanie: w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu

Odzież ochronna: Malowanie natryskowe: kombinezon malarski, maski pełne z filtrem łączonym. Malowanie: środki ochrony oczu, rękawice. Szlifowanie: produkty do ochrony dróg oddechowych.

Parametry

Typ produktu
Kryjąca Lakierobejca
Stopień połysku
20, Półmat
Gęstość (kg/l)
1.25
Zawartosc części stałych wagowo %
49
Zawartosc części stałych objętościowo %
36
Wydajność (m²/litr) w zależności od powierzchni i metody aplikacji
8
m² / litr na warstwę drewno szlifowane
12
m² / litr na warstwę drewno nieszlifowane
6
Wilgotność
Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny)
1
Następne malowanie w 20° C, 60 % RH (godziny)
8
Całkowite utwardzenie (Dni)
28
Rozcieńczanie
Nie rozcieńczać
Mycie narzędzi
Woda
Informacje dodatkowe
Wyrób zarejestrowany w bazie danych "Nordic Ecolabelling Building Products Database" dla produktów, które mozna stosowac w budownictwie objetym ekocertyfikatem "Nordyckiego Labedzia".

Obecna wersja karty technicznej

styczeń 2021


Zastępuje wersję karty technicznej

październik 2020