Grunt do podłóg

Floor Primer

Flügger Floor Varnish doskonale nadaje się do zastosowania na podłogach drewnianych. Zapewnia odporną na zabrudzenia, solidną i trwałą powierzchnię.

Opis produktu

Matowy lakier gruntujący. Lekko ścieralny i szybkoschnący. Zalecany do uszczelniania surowych, nowych lub szlifowanych powierzchni. Lakier gruntujący uszczelnia drewno oraz minimalizuje ryzyko powstawania przebarwień garbnikowych oraz sklejania klepek.
  • Szybkoschnący
  • Minimalizuje powstwanie pęknieć
  • Lekko ścieralny

Zastosowanie

Gruntowanie nowych surowych lub całkowicie oczyszczonych podłóg drewnianych.
Do wszystkich gatunków drewna przed wykończeniem produktem Flügger Floor Vanish o pożądanym połysku i jakości.

Podłoże

Musi być surowe, czyste, suche, zwarte i nadające się do obróbki powierzchni.

Przygotowanie podłoża

Nowe drewno wymaga szlifowania przed zagruntowaniem.
Podczas szlifowania całkowicie usunąć lakier lub farbę aż do czystego drewna.
Odkurzyć i oczyścić za pomocą wilgotnej ścierki lub szmatki.
Wykończyć za pomocą Flügger Floor Varnish.

Aplikacja

Pędzel lub wałek.
W zależności od wymagań odnośnie jakości powierzchni należy dobrać odpowiednie narzędzia.
Nakładać równomiernie techniką „mokre na mokre”wzdłuż włókien drewna, unikając zachodzenia na siebie i tworzenia się „kałuż”.
Zawsze stosować ten sam numer serii na jednej nieprzerwanej, ciągłej powierzchni..
Różnica w strukturze powierzchni może spowodować różnice w połysku.
Wysoka lub niska temperatura może wpływać na lepkość materiału.
Podczas schnięcia/twardnienia nie może dojść do kondensacji pary wodnej i wilgoci.
Niska temperatura i zwiększona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia, twardnienia i kolejnej aplikacji.
Wyższa temperatura i niska wilgotność powietrza skracają czas schnięcia i twardnienia.
Podczas obróbki drewniane podłogi powinny mieć ustabilizowaną stałą wilgotność.
Przyczepność można sparwdzić przesuwając monetę prostopadle do lakierowanej powierzchni stosując taki sam nacisk. Należy zawsze sprawdzić przyczepność przed kolejnym etapem obróbki.
Zawsze należy przeprowadzić apilkację testową w celu sprawdzenia i zaakceptowania przyczepności i rezultatu końcowego.

Efekt końcowy

Bezbarwna i jednolita powłoka.
Wykończyć za pomocą Flügger Floor Varnish o pożądanej jakości i połysku.

Zalecenia

Przed myciem narzędzi wodą usunąć z nich możliwie najwięcej farby; nie wlewać odpadów do kanalizacji; pozostałości farby poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Zmniejsz odpady poprzez oszacowanie zapotrzebowania na farbę. Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.

Przechowywanie: w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu

Odzież ochronna: Malowanie: środki ochrony oczu, rękawice. Szlifowanie: produkty do ochrony dróg oddechowych.

Parametry

Typ produktu
Grunt,Lakier
Gęstość (kg/l)
1.05
Zawartosc części stałych wagowo %
0
Zawartosc części stałych objętościowo %
0
Wydajność (m²/litr) w zależności od powierzchni i metody aplikacji
12
Wilgotność
Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny)
1
Następne malowanie w 20° C, 60 % RH (godziny)
2
Całkowite utwardzenie (Dni)
28
Rozcieńczanie
Nie należy rozcieńczać
Mycie narzędzi
Woda
Informacje dodatkowe
Wyrób zarejestrowany w bazie danych "Nordic Ecolabelling Building Products Database" dla produktów, które mozna stosowac w budownictwie objetym ekocertyfikatem "Nordyckiego Labedzia".

Obecna wersja karty technicznej

czerwiec 2021


Zastępuje wersję karty technicznej

styczeń 2021