Flex Seal Pro

Flex Seal Pro

Flügger Seal to elastyczne zaprawy uszczelniające do wypełniania pęknięć, łączeń i narożników.

Opis produktu

Elastyczna polimerowa masa uszczelniająca MS, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Możliwość pomalowania, bardzo dobra przyczepność i elastyczność.
  • Bardzo elastyczna
  • Niska emisja
  • Bardzo dobra przyczepność

Zalecenia

Flex Seal Pro - Biały - 0,29 L
EAN13: 5701573791979
  • CE

Zastosowanie

Służy do wypełniania połączeń pomiędzy elementami budowlanymi z betonu, lekkiego betonu, tynku, płyt gipsowo-kartonowych, płyt gipsowo-wiórowych, drewna, metalu i podłoży malowanych.
Spoiny należy zaprojektować tak, aby ruch swobodnej spoiny był mniejszy niż +/- 20%.

Podłoże

Musi być czyste, suche, nośne i nadające się do obróbki powierzchni.

Przygotowanie podłoża

Podczas czyszczenia i szlifowania należy usunąć luźne fragmenty podłoża i farbę.
Zabrudzenia, tłuszcz i powierzchnie kredujace należy wyczyścić za pomocą produktu Fluren 37.
Nowe lub surowe drewno należy zagruntować za pomocą produktu Interior Stop Primer.
Nowe lub surowe drewno na zewnątrz pomieszczeń należy zagruntować za pomocą produktu Wood Tex 01 Olej Gruntujący.
Chłonne i porowate podłoża należy zagruntować za pomocą odpowiedniego gruntu.
Prawidłowo wypełnić spoinę o odpowiedniej szerokości/ilości masy uszczelniającej, głębokość spoiny = ½ szerokości spoiny.
Wąskie pęknięcia i łączenia najlepiej wykonywać jako połączenia kwadratowe.

Aplikacja

Pistolet do wyciskania masy.
Odciąć końcówkę kartusza powyżej gwintu.
Obetnij końcówkę pod kątem, aby dopasować się do <szerokości spoiny.
Łatwa obróbka, wycisnąć w odpowiednie miejsce i wyrównać za pomocą gumy do fugowania lub patyka do fugowania i wody, zanim masa zacznie podsychać.
Dobierz narzędzia do szerokości spoiny.
Nadmiar masy usuwa się mechanicznie.
W razie potrzeby zastosować taśmę malarską, którą należy usunąć bezpośrednio po aplikacji.
Niska/wysoka temperatura może wpływać na lepkość materiału.
Nie może dojść do kondensacji pary wodnej i wilgoci.
Temperatura i wilgotność mają wpływ na czas schnięcia, pełnego utwardzenia i odstępy czasu między następnymi malowaniami.
Zawsze należy wykonać próbne malowanie w celu sprawdzenia i akceptacji przyczepności oraz efektu końcowego.

Efekt końcowy

Bardzo elastyczne wypełnienie, które może absorbować ruchy związane ze zmianą temperatury i wilgotności.
Sucha, matowa, nieszlifowalna powierzchnia.
Nie stosować w miejscach stale narażonych na działanie wilgoci i wody.
Mogą wystąpić spękania podczas malowania, gdy farba nie ma takiej samej elastyczności jak spoina.

Uwaga

Spoiny < 6 mm lub > 30 mm nie pochłaniają maksymalnego ruchu spoiny.

Zalecenia

Przed umyciem usunąć z narzędzi jak największą ilość masy. Myć za pomocą terpentyny mineralnej. Nie wlewać pozostałości do kanalizacji, tylko przekazać do lokalnej stacji recyklingu. Odpady farby można zminimalizować, obliczając wcześniej zużycie. Niewykorzystaną masę uszczelniającą należy odpowiednio przechowywać, aby można było użyć pozostałość, a tym samym zminimalizować wpływ na środowisko.

Przechowywanie: w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu

Odzież ochronna: Malowanie: środki ochrony oczu, rękawice. Szlifowanie: produkty do ochrony dróg oddechowych.

Parametry

Typ produktu
Gładź i uczczelniacz
Gęstość (kg/l)
1.5
% wag.
0
% obj.
0
Odporność na temperaturę Min. (° C)
Max. +90°C
Odporność na temperaturę Min. (° C)
Min. -40°C
Wilgotność
Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny)
1
Następne malowanie w 20° C, 60 % RH (godziny)
24
Całkowite utwardzenie (Dni)
8
Ruch spoiny (%)
20
Twardość (Mohs)
25 shore A
Min. Szerokośc spoiny (mm)
6
Max. Szerokośc spoiny (mm)
30
Mycie narzędzi
Nieutwardzoną masę usuwa się terpentyną mineralną. Utwardzoną masę usuwa się mechanicznie.
Informacje dodatkowe
Niska emisja, spełnia wymagania dotyczące oznakowania CE, wg. EN 15651 oraz wymagania dotyczące M1. Trwałość: 18 miesiące w nieotwartym opakowaniu.

Obecna wersja karty technicznej

luty 2021


Zastępuje wersję karty technicznej

październik 2020