Epoksydowa Farba do Podłóg 2K

Floor Paint Epoxy

Flügger Floor to produkty do podłóg betonowych i drewnianych. Produkty te cechują się łatwością stosowania, wytrzymałością, są łatwe w czyszczeniu i wykończeniu.

Opis produktu

Super wytrzymała odporna na środki chemiczne farba epoksydowa do podłóg. Zalecana do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych, gdzie występuje lekki ruch, zużycie związane z użytkowaniem, wpływ środków chemicznych i zanieczyszczenie.
  • Super wytrzymała powierzchnia
  • Paroprzepuszczalna
  • Odporna na środki chemiczne

Zastosowanie

Do stosowania w lokalach firmowych, instytucjach, lekkim przemyśle, sklepach, klinikach, kuchniach, korytarzach oraz na klatkach schodowych.

Podłoże

Musi być czyste, suche, nośne i nadające się do malowania.

Przygotowanie podłoża

Osad i mleczko cementowe należy usunąć poprzez szlifowanie mechaniczne.
Podczas czyszczenia i szlifowania należy usunąć wszystkie luźne elementy trwale nie związane z podłożem i farbę.
Usunąć brud, sadzę, tłuszcz, wosk i materiały kredujące za pomocą środka Fluren 37.
Osady z mydła należy usunąć za pomocą produktu Fluren 33.
Twarde, gładkie powierzchnie należy w razie potrzeby zmatowić.
Uszkodzenia betonu należy naprawić za pomocą zaprawy betonowej.
Pęknięcia, nierówności i dziury należy wyrównać za pomocą szpachli epoksydowej.
Chłonne i porowate podłoża należy zagruntować za pomocą Farby epoksydowej do podłóg, rozcieńczonej w 20% wodą.
Najlepszy rezultat i wytrzymałość uzyskujemy po aplikacji minimum 2 warstw.
Jeśli pomiędzy aplikacjami warstw upłynie więcej niż 24 godziny, konieczne jest przeszlifowanie powierzchni przed aplikacją kolejnej warstwy.
Niektóre kolory wymagają nałożenia dodatkowych warstw.

Aplikacja

Pędzel lub wałek.
Proporcja mieszania: Cały składnik A (utwardzacz) należy połączyć z całym składnikiem B (baza), a następnie dokładnie wymieszać.
Jeśli opakowanie ma pojemność większą niż 1 l, należy wymieszać produkt mechanicznie na niskich obrotach przez 4–5 minut.
W zależności od wymagań należy wybrać odpowiednią technikę aplikacji.
Nakładać techniką „mokre na mokre” i wykończyć zaczesując w tym samym kierunku.
Należy zawsze stosować ten sam numer partii produkcyjnej na powierzchniach przylegających do siebie/nieprzerwanych.
Różnice w strukturze powierzchni mogą powodować inny odbiór odcienia koloru.
Niska/wysoka temperatura może mieć wpływ na lepkość materiału.
Nie może wystąpić kondensacja pary wodnej i wilgoci podczas wysychania i malowania.
Niska temperatura i podwyższona wilgotność wydłuża czas schnięcia, pełnego utwardzenia i odstępy czasu między następnymi malowaniami.
Podwyższona temperatura i niska wilgotność atmosferyczna skracają czas schnięcia i pełnego utwardzenia.
Zawsze należy wykonać próbne malowanie w celu sprawdzenia i akceptacji przyczepności oraz efektu końcowego.

Efekt końcowy

Błyszcząca super wytrzymała powierzchnia.
Odporna na mocne czyszczenie za pomocą wody, czyszczenie mechaniczne i detergentów.
Farba epoksydowa staje się matowa pod wpływem światła słonecznego. Jasne odcienie żółkną z czasem.
W miejscach narażonych na obciążenie zaparkowanym samochodem może dojść do sklejenia i odspajania powłoki malarskiej w miejscu styku farby z oponami samochodu, chyba że pomalowana powierzchnia jest dodatkowo zabezpieczona jakąś warstwą zabezpieczająca, matą itp.
Do momentu całkowitego utwardzenia farby należy zachować ostrożność podczas użytkowania powierzchni.
Powierzchnię można oddać do użytku po 10 godzinach.

Zalecenia

Przed myciem narzędzi wodą usunąć z nich możliwie najwięcej farby; nie wlewać odpadów do kanalizacji; pozostałości farby poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Zmniejsz odpady poprzez oszacowanie zapotrzebowania na farbę. Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.

Przechowywanie: w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu

Odzież ochronna: Malowanie: środki ochrony oczu, rękawice. Szlifowanie: produkty do ochrony dróg oddechowych.

Parametry

Typ produktu
Farba epoksydowa
Stopień połysku
80, Połysk
Gęstość (kg/l)
1.2
Zawartosc części stałych wagowo %
53
Zawartosc części stałych objętościowo %
46
Wydajność (m²/litr) w zależności od powierzchni i metody aplikacji
8
Wilgotność
Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Następne malowanie w 20° C, 60 % RH (godziny)
10
Całkowite utwardzenie (Dni)
28
Całkowita emisja z ISO 16000-9:2011
10 <µg / m²h po 28 dniach
Wytrzymałość na ścieranie
Indeks ścieralności Taber: 45
Czas użycia (h)
2
Rozcieńczanie
Woda
Mycie narzędzi
Woda

Obecna wersja karty technicznej

styczeń 2021


Zastępuje wersję karty technicznej

wrzesień 2020