Adhesive 377 Klej do okładzin i tapet

Adhesive 377 Easy

Flügger Adhesive są wodnymi klejami do układania okładzin ściennych.

Opis produktu

Gotowy, przezroczysty klej wzmocniony. Do układania lekkich okładzin ściennych poprzez nałożenie kleju na ścianę.
  • Klej, lekkie okładziny ścienne
  • Szeroki zakres stosowania
  • Można nakładać urządzeniem natryskowym

Zastosowanie

Wewnątrz suchych pomieszczeń, do układania lekkich okładzin ściennych 30-130 g/m2, np. filcu szklanego, filcu z włókna, filcu strukturalnego i włókna szklanego.
Na betonie, betonie lekkim, tynku, płytach gipsowo-kartonowych, włóknach szklanych, płytach z włókien drzewnych, płytach z forniru, płytach wiórowych i piaskowanych powierzchniach.

Podłoże

Musi być czyste, suche, zwarte i nadające się do obróbki powierzchni.

Przygotowanie podłoża

Podczas oczyszczania i szlifowania należy usunąć luźne materiały i farbę.
Brud, tłuszcz i zanieczyszczenia należy usunąć za pomocą produktu Fluren 37.
Rozpuszczalne w wodzie przebarwienia, nikotynę i sadzę należy czyścić za pomocą odpowiedniego produktu (np.Fluren 49) i przemalować za pomocą produktu Interior Stop Primer.
Twarde, gładkie podłoża należy zmatowić i zagruntować w razie potrzeby za pomocą produktu Fix Primer.
Pęknięcia, nierówności i dziury należy wyrównać.
Chłonne i porowate podłoża należy zagruntować.
Surowe, pomalowane i wytapetowane podłoża należy zagruntować odpowiednim gruntem.

Aplikacja

Na ścianę/podłoże za pomocą pędzla, wałka lub urządzenia natryskowego.
Dostosować grubość warstwy do podłoża i okładziny ściennej.
Nakładać równomiernie na mokro i zakończyć w tym samym kierunku.
Przed ułożeniem okładziny ściennej pozostawić klej na chwilę do podeschnięcia.
Różnice w grubości warstwy lub nierówna struktura może skutkować nierównomierną powierzchnią.
Niewystarczająca grubość warstwy powoduje ryzyko powstawania pęcherzy i wadliwej przyczepności.
Nadmierna grubość warstwy powoduje ryzyko pękania i widoczne plamy.
Klej nałożony na wierzchnią stronę okładziny może powodować widoczne plamy.
Wysoka lub niska temperatura może wpływać na lepkość materiału.
Podczas schnięcia/twardnienia nie może dojść do kondensacji pary wodnej i wilgoci.
Niska temperatura i zwiększona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia i twardnienia.
Wyższa temperatura i niska wilgotność powietrza skracają czas schnięcia i twardnienia.
Zawsze należy przeprowadzić aplikację testową w celu sprawdzenia i zaakceptowania przyczepności i rezultatu.

Efekt końcowy

Jednolita i dobrze przylegająca powierzchnia.
Nie izoluje przebijających sęków i rozpuszczalnych w wodzie barwników, plam wodnych i nikotyny.
Powierzchnia nadaje się do malowania po całkowitym wyschnięciu okładziny ściennej i kleju.
Należy zachować ostrożność w pierwszym okresie uzytkowania powierzchni aż do całkowitego wychniecia kleju.

Uwaga

Należy zapewnić dobrą wentylację podczas układania i po jego zakończeniu.

Zalecenia

Przed czyszczeniem usuń z narzędzi jak największą ilość farby; nie wlewać odpadów do kanalizacji; pozostałości farby poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Zmniejsz odpady poprzez oszacowanie zapotrzebowania na farbę. Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.

Przechowywanie: w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu.

Parametry

Gęstość (kg/l)
1.04
Zawartosc części stałych wagowo %
20
Zawartosc części stałych objętościowo %
16
Wydajność (m²/litr) w zależności od powierzchni i metody aplikacji
5
Wilgotność
Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Rozcieńczanie
Nie należy rozcieńczać
Mycie narzędzi
Woda

Obecna wersja karty technicznej

grudzień 2021


Zastępuje wersję karty technicznej

wrzesień 2021