Flutex Pro 7

Flutex Pro 7

Flutex Pro łączy wysoką jakość produktu z wysokimi wymaganiami środowiskowymi. Farba jest wytrzymała, posiada bardzo dobrą siłę krycia, jest wygodna w aplikacji, umożliwia wysoką wydajność prac oraz wykończenia powierzchni.

Opis produktu

100% akrylowa, matowa farba do ścian z bardzo dobrą siłą krycia. Zalecana do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych, w których powierzchnia jest narażona na zabrudzenia i zużycie.
  • Wysoka siła krycia
  • Satynowy połysk
  • Bardzo wytrzymała powierzchnia

Zalecenia

Flutex Pro 7 - Biały / Baza 1 - 0,7 L
EAN13: 5701573308108
  • ecolabel se/044/002
  • Nordic swan
Flutex Pro 7 - Biały / Baza 1 - 2,8 L
EAN13: 5701573308115
  • ecolabel se/044/002
  • Nordic swan
Flutex Pro 7 - Biały / Baza 1 - 9,1 L
EAN13: 5701573308122
  • ecolabel se/044/002
  • Nordic swan

Zastosowanie

Do stosowania w pokojach dziennych, korytarzach, biurach, kuchniach, lokalach użytkowych, instytucjach, klinikach, sklepach i na klatkach schodowych.
Beton, lekki beton, gips, cegły, płyty kartonowo gipsowe, gładzie szpachlowe, gładzie polimerowe, tynk cementowo-wapienny, podłoża mineralne.

Podłoże

Musi być czyste, suche, nośne i nadające się do malowania.

Przygotowanie podłoża

Usunąć wszystkie luźne elementy trwale nie związane z podłożem i odspajające się powłoki malarskie poprzez czyszczenie i szlifowanie.
Usunąć brud, sadzę, tłuszcz i materiały kredujące za pomocą środka Fluren 37.
Zacieki z wody lub powierzchnie przebarwione nikotyną lub sadzą należy oczyścić i zagruntować gruntem Flügger Interior Stop Primer.
Twarde, gładkie powierzchnie należy w razie potrzeby zmatowić i zagruntować Flügger Interior Fix Primer.
Pęknięcia, nierówności i otwory trzeba zaszpachlować.
Podłoża chłonne i porowate należy zagruntować Flügger Grunt wodny niekapiący.
Podłoża umiarkowanie chłonne i mało chłonne zagruntować Flügger Wall Primer white.
Malować 1–2 razy. Niektóre kolory mogą wymagać dodatkowej warstwy malowania.

Aplikacja

Pędzel, wałek lub natrysk.
W zależności od wymagań należy wybrać odpowiednią technikę aplikacji.
Nakładać techniką „mokre na mokre” i wykończyć zaczesując w tym samym kierunku.
Należy zawsze stosować ten sam numer partii produkcyjnej na powierzchniach przylegających do siebie/nieprzerwanych.
Różnice w strukturze powierzchni mogą powodować inny odbiór odcienia koloru.
Niska/wysoka temperatura może mieć wpływ na lepkość materiału.
Temperatura materiału do malowania natryskiem: min. 12⁰C.
Nie może wystąpić kondensacja pary wodnej i wilgoci podczas wysychania i malowania.
Niska temperatura i podwyższona wilgotność wydłuża czas schnięcia, pełnego utwardzenia i odstępy czasu między następnymi malowaniami.
Podwyższona temperatura i niska wilgotność atmosferyczna skracają czas schnięcia i pełnego utwardzenia.
Zawsze należy wykonać próbne malowanie w celu sprawdzenia i akceptacji przyczepności oraz efektu końcowego.

Efekt końcowy

Matowa mocna powierzchnia.
Jednolita równa struktura z widocznym połyskiem.
Odporna na czyszczenie, w tym czyszczenie punktowe łagodnymi detergentami bez dodatku środków ściernych, miękką szczotką, wodą i ścierką.
Mocne, szczególnie ciemne kolory są bardziej podatne na zużycie niż jasne odcienie.
Przy ciemnych, intensywnych kolorach, z powodu dużej zawartości pigmentu, może wystąpić efekt przetarć.
Nie blokuje sęków, żywicy ani rozpuszczalnych w wodzie barwników, plam z wody i nikotyny.
Do momentu całkowitego utwardzenia farby należy zachować ostrożność podczas użytkowania powierzchni.

Zalecenia

Przed myciem narzędzi wodą usunąć z nich możliwie najwięcej farby; nie wlewać odpadów do kanalizacji; pozostałości farby poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Zmniejsz odpady poprzez oszacowanie zapotrzebowania na farbę. Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.

Przechowywanie: w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu

Parametry

Typ produktu
100% farba akrylowa
Stopień połysku
7, Matowy
Gęstość (kg/l)
1,39
Zawartosc części stałych wagowo %
58
Zawartosc części stałych objętościowo %
42
Wydajność (m²/litr) w zależności od powierzchni i metody aplikacji
8
Wilgotność
Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny)
1
Następne malowanie w 20° C, 60 % RH (godziny)
4
Całkowite utwardzenie (Dni)
28
Całkowita emisja z ISO 16000-9:2011
10 <µg / m²h po 28 dniach
Odporność na szorowanie na mokro (wg. PN-EN 13300/ISO-11998)
Klasa 1
Klasa palności
B-s1, d0
Rozcieńczanie
Woda, zwykle nie należy rozcieńczać
Mycie narzędzi
Woda
Informacje dodatkowe
Produkt spełnia wymagania M1: Emission Classification of Building Materials: Protocol for Chemical and Sensory Testing of Building Materials.

Obecna wersja karty technicznej

grudzień 2021


Zastępuje wersję karty technicznej

czerwiec 2021