Interior Magnetic Board

Interior Magnetic Board

Opis produktu

Grunt przeznaczony do powierzchni, które mają być używane jako tablice magnetyczne. Po wyschnięciu zagruntowaną powierzchnię należy pomalować farbą nawierzchniową o minimalnym połysku 7. Po tym może być używana jako np. tablica ogłoszeń.
  • do samodzielnego wykonania tablicy magnetycznej
  • magnetyczny efekt na różnych powierzchniach

Podłoże

Podłoże musi być czyste, suche, nośne. W razie potrzeby zmyć płynem Fluren
37. Gładkie powierzchnie zszorstkować. Mieszać przed i w trakcie stosowania.
Nakładać pędzlem lub wałkiem 2-3 warstwy gruntu magnetycznego, następnie 1-2
warstwy farby nawierzchniowej w wybranym kolorze (minimalny połysk 7).
Jeżeli dodatkowo chcemy uzyskać magnetyczną powierzchnię, po której można pisać jak po tablicy to po 2-3 warstwach gruntu magnetycznego należy zastosować 1-2 warstwy produktu o połysku większym niż 7 a następnie nałożyć 2 warstwy Interior Blackboard Finish. Aplikacja produktów z zachowaniem czasów schnięcia.
Farbą Flügger Interior Magnetic Board można również malować drewno. Jednak im
więcej prac już zostało wykonanych na drewnie tym większe jest ryzyko
popękania powłoki gruntu. Na drewnie sosnowym wskazane jest wykonanie próby
w celu uzyskania pewności, że powłoka gruntu nie pęka.

Aplikacja

Do wnętrz, na tynk, beton, płyty gipsowe, powierzchnie szpachlowane,
okładziny, tapety trocinowe, płyty wiórowe oraz MDF.

Parametry

Typ produktu
Farba gruntująca
Gęstość (kg/l)
2,4
% wag.
80
% obj.
52
Wydajność (m²/litr) w zależności od powierzchni i metody aplikacji
6
Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny)
1
Następne malowanie w 20° C, 60 % RH (godziny)
4

Obecna wersja karty technicznej

styczeń 2019


Zastępuje wersję karty technicznej

styczeń 2017