Interior Stop Primer

Interior Stop Primer

Opis produktu

Akrylowa farba podkładowa i pośrednia o wyjątkowo dobrych właściwościach barierowych i dobrym połączeniu. Stosowana w miejscach, w których występuje ryzyko, że rozpuszczalne w wodzie barwniki z podłoża mogą odbarwić późniejszą obróbkę farbą.
  • Dobre właściwości barierowe
  • Farba podkładowa i pośrednia
  • Matowa powierzchnia

Zastosowanie

Surowe drewno lub wcześniej zaimpregnowane podłoże zagrożone przebijającymi sękami, ligniną i rozpuszczalnymi w wodzie barwnikami, plamami wodnymi i nikotyną.

Podłoże

Musi być czyste, suche, nośne i nadające się do malowania.

Przygotowanie podłoża

Podczas oczyszczania i szlifowania należy usunąć luźne materiały i farbę.
Zabrudzenia, tłuszcz i materiały skażone należy wyczyścić za pomocą produktu Fluren 37.
Rozpuszczalne w wodzie przebarwienia, nikotynę i sadzę należy czyścić za pomocą produktu Fluren 49.
Twarde, gładkie podłoża należy zmatowić.
Pęknięcia, nierówności i dziury należy wyrównać.
Dla najlepszego rezultatu nałożyć 2 warstwy.

Aplikacja

Pędzel lub wałek.
W zależności od wykończenia należy wybrać narzędzie/przyrząd.
Nakładać techniką „mokre na mokre” i wykończyć szczotkując/wałkując w tym samym kierunku. Zimno/gorąco może mieć wpływ na lepkość materiału.
Nie może wystąpić kondensacja pary wodnej i wilgoci.
Zimno i podwyższona wilgotność wydłuża czas schnięcia, pełnego utwardzenia i odstępy czasu między następnymi malowaniami.
Podwyższona temperatura i niska wilgotność atmosferyczna skracają czas schnięcia i pełnego utwardzenia.
Zawsze należy wykonać próbne malowanie w celu sprawdzenia i akceptacji przyczepności oraz wyniku.

Efekt końcowy

Półmatowa, kryjąca powierzchnia.
Wykończyć farbą kryjącą w wybranym kolorze i o wybranym połysku.

Uwaga

W przypadku zastosowania bezpowietrznego urządzenia natryskowego istnieje ryzyko zablokowania dyszy i zatkania filtrów, węża i pompy, chyba że zostaną one całkowicie oczyszczone z innego materiału.

Zalecenia

Przed myciem narzędzi czyszczenia pędzli usunąć z nich możliwie najwięcej farby; nie wlewać odpadów do kanalizacji; pozostałości farby poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Zmniejsz odpady poprzez oszacowanie zapotrzebowania na farbę. Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.

Przechowywanie: w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu

Parametry

Typ produktu
Farba gruntująca
Stopień połysku
Półmat
Gęstość (kg/l)
1,26
Zawartosc części stałych wagowo %
50
Zawartosc części stałych objętościowo %
37
Wydajność (m²/litr) w zależności od powierzchni i metody aplikacji
8
Wilgotność
Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny)
1
Następne malowanie w 20° C, 60 % RH (godziny)
6
Całkowite utwardzenie (Dni)
28
Rozcieńczanie
Nie należy rozcieńczać
Mycie narzędzi
Metal Pro Cleaner
Informacje dodatkowe
Wyrób zarejestrowany w bazie danych "Nordic Ecolabelling Building Products Database" dla produktów, które mozna stosowac w budownictwie objetym ekocertyfikatem "Nordyckiego Labedzia".

Obecna wersja karty technicznej

grudzień 2021


Zastępuje wersję karty technicznej

luty 2021