Lakier do podłóg połysk

Floor Varnish gloss

Flügger Floor Varnish doskonale nadaje się do zastosowania na podłogach drewnianych. Zapewnia odporną na zabrudzenia, solidną i trwałą powierzchnię.

Opis produktu

Lakier w połysku wzmocniony PU akrylowy lakier do podłóg. Solidny, bardzo wytrzymały i odporny na zarysowania. Zalecany do obszarów o wysokich wymaganiach estetycznych i funkcjonalnych, w miejscach o dużym natężeniu ruchu.
  • Wytrzymały
  • Solidna powierzchnia
  • Odporność na zarysowania

Zastosowanie

Do wszystkich gatunków drewna w salonach, korytarzach, wejściach, klatkach schodowych, biurach i kuchniach.Podłoże musi być zagruntowane lakierem gruntującym lub polakierowane.

Podłoże

Musi być czyste, suche, zwarte i nadające się do obróbki powierzchni.

Przygotowanie podłoża

Poprzez szlifowanie całkowicie usunąć niejednorodny lub odchodzący lakier lub farbę aż do czystego drewna.
Surowe drewno zagruntować za pomocą Flügger Floor Primer.
Istniejący lakier oczyścić z zabrudzeń, brudu, tłuszczu i wosku za pomocą Flügger Natural Wood Cleaner.
Zeszlifować do matu (zmatowić), ale unikać przeszlifowania na wylot.
Odkurzyć i oczyścić za pomocą wilgotnej szmatki.
Optymalną wytrzymałość uzyskuje się po dwóch warstwach lub więcej.

Aplikacja

Pędzel lub wałek.
W zależności od wymagań odnośnie jakości powierzchni należy dobrać odpowiednie narzędzia.
Nakładać równomiernie techniką „mokre na mokre”wzdłuż włókien drewna, unikając zachodzenia na siebie i tworzenia się „kałuż”.
Zawsze stosować ten sam numer serii na jednej nieprzerwanej, ciągłej powierzchni..
Różnica w strukturze powierzchni może spowodować różnice w połysku.
Wysoka lub niska temperatura może wpływać na lepkość materiału.
Podczas schnięcia/twardnienia nie może dojść do kondensacji pary wodnej i wilgoci.
Niska temperatura i zwiększona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia, twardnienia i kolejnej aplikacji.
Wyższa temperatura i niska wilgotność powietrza skracają czas schnięcia i twardnienia.
Podczas obróbki drewniane podłogi powinny mieć ustabilizowaną stałą wilgotność.
Przyczepność można sparwdzić przesuwając monetę prostopadle do lakierowanej powierzchni stosując taki sam nacisk. Należy zawsze sprawdzić przyczepność przed kolejnym etapem obróbki.
Zawsze należy przeprowadzić apilkację testową w celu sprawdzenia i zaakceptowania przyczepności i rezultatu końcowego.

Zalecenia

Odzież ochronna do: Malowanie: środki ochrony oczu, rękawice. Szlifowanie: produkty do ochrony dróg oddechowych.
Informacje ekologiczne: przed myciem narzędzi wodą usunąć z nich możliwie najwięcej farby; nie wlewać odpadów do kanalizacji; pozostałości farby poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Zmniejsz odpady poprzez oszacowanie zapotrzebowania na farbę. Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.

Przechowywanie: W chlodnym mrozoodpornym pomieszczeniu, w szczelnym opakowaniu.

Parametry

Typ produktu
Lakier
Stopień połysku
80,Połysk
Gęstość
1,03 kg/liter
% wag.
0
% obj.
0
Wydajność (m²/litr) w zależności od powierzchni i metody aplikacji
10
Wilgotność
Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny)
1
Kolejne malowanie (20°C; 60%) [h]
3
Całkowite utwardzenie (Dni)
28
Rozcieńczanie
Nie należy rozcieńczać ani zabarwiać
Mycie narzędzi
Woda

Obecna wersja karty technicznej

styczeń 2019