Metal Pro Anti-Corrosive Primer /globalassets/inriver/resources/70281_ff_metalpro_rusthindrende_primer_750ml.psd

Warianty

0,75 L
84,99 / szt.
Jednoskładnikowy podkład antykorozyjny
Poznaj alkidowy grunt Flügger Metal Pro Anti-Corrosive Primer do powierzchni z metalu czyszczonego ręcznie. Chroni przed korozją i głęboko penetruje podłoże.

Zagrożenia oznaczenia

Zagrożenia identyfikacja

Uwaga

Ryzyko itp.

(H226) Łatwopalna ciecz i para.
(H336) Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
(H412) Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
(EUH066) Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Powierzchnia

Metal

Grzejnik i rury

Wydajność

10 m2/litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Odnośniki