Metal Pro Multiprimer

Metal Pro Multiprimer

Opis produktu

BOPIS PRODUKTU: Szybkoschnący grunt dyspersyjny, który łączy skuteczną ochronę przed korozją z bardzo dobrą przyczepnością do podłoża. Zawiera dodatek zapobiegający powstawaniu rdzy nalotowej, gdy stosowane są produkty wodne. Wytrzymuje stałą temperaturę do 100°C

Uzupełnianie ubytków

ZASTOSOWANIE:
Do wnętrz i na zewnątrz na stal, żeliwo, aluminium, cynk i powłoki cynkowe,
ołów, miedź, gładkie powłoki organiczne.
TECHNOLOGIA WYKONANIA:
Podłoże musi być czyste, suche, bez tłuszczu. Usunąć nieprzyczepną powłokę,
zgorzelinę walcowniczą, rdzę przy pomocy skrobaków, szlifierki, szczotek
stalowych (do klasy St 2 wg ISO 8501). Powierzchnię zmyć płynem Fluren 37,
jeśli jest porośnięta, Fluren 39. Jeśli konieczne, stosować mycie pod wysokim
ciśnieniem. Operację mycia zakończyć płukaniem czystą wodą. Zszorstkować
powierzchnię gładką lub z połyskiem.
Powierzchnie stalowe zewnętrzne gruntować Flügger Metal Pro Anti-corrosive
Primer.
Nakładać pędzlem lub natryskiem bezpowietrznym (co zapewnia najlepszą
przyczepność powłoki do podłoża przygotowanego narzędziami ręcznymi) tego
samemgo dnia, gdy prowadzono czyszczenie podłoża. Nie stosować wałka do
nakładania powłoki antykorozyjnej.
Nakładać farbę nawierzchniową rozpuszczalnikową lub dyspersyjną w ciągu 2
tygodni od zakończenia gruntowania. Najlepszy rezultat uzyska się nakładając
2 warstwy antykorozyjne i 2 nawierzchniowe.
DODATKOWE ZALECENIA:
Ważne jest przestrzeganie czasów do nakładania kolejnej warstwy. Szczególnie
starannie przeprowadzać czyszczenie podłoża. Kontrolować wydajność, aby
nałożyć wystarczającą ilość produktu, co zapewni właściwą ochronę podłoża.

Odnośniki

Typ produktu
Farba gruntująca
Gęstość
1,3
% wag.
0
% obj.
0
Wydajność (m2/litr) w zależności od powierzchni i metody aplikacji
8
Min. +10°C
Suchość na dotyk (Godz)
1
Następne malowanie (Godziny)
4
Całkowite utwardzenie (Dni)
28

Przechowywanie:

Wersja

sierpień 2020