Terpentyna bezwonna /globalassets/inriver/resources/36642_noname_white_spirit_low_odour_4l_p20-649876.png?2ce421a8

Dostępne wielkości

1 L
28,99 / szt.
0

Czas dostawy: 3-4 dni

Zagrożenia oznaczenia

Identyfikacja zagrożeń

Niebezpieczeństwo

Rodzaj zagrożenia

(H304) Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
(H412) Działa szkodliwie na organizmy wodne
(EUH066) Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Parametry