Metal Pro Anti-Corrosive Primer

Metal Pro Anti-corrosive Primer

Opis produktu

BOPIS PRODUKTU: Szybkoschnący alkidowy grunt skutecznie chroniący podłoże przed korozją. Szczególnie zalecany do powierzchni metalowych czyszczonych metodami ręcznymi, ze względu na bardzo dobre własności penetrujące porowate podłoże.

Aplikacja

ZASTOSOWANIE:
Do wnętrz i na zewnątrz jako grunt antykorozyjny na stal, żeliwo, metal
z powłokami czasowyej ochrony.
TECHNOLOGIA WYKONANIA:
Podłoże musi być czyste, suche, bez tłuszczu. Przed aplikacją, w celu
uzyskania nośnego i przyczepnego podłoża usunąć nieprzyczepną powłokę,
zgorzelinę walcowniczą, rdzę przy pomocy skrobaków, szlifierki, szczotek
stalowych (do klasy St 2 wg ISO 8501). Powierzchnię zmyć płynem Fluren 37,
jeśli jest porośnięta, Fluren 39. Jeśli konieczne, stosować mycie pod wysokim
ciśnieniem. Operację mycia zakończyć płukaniem czystą wodą. Zszorstkować
powierzchnię gładką lub z połyskiem.
Produkt nakładać bezpośrednio po przygotowaniu podłoża.
Farbę starannie wymieszać przed stosowaniem. Nakładać 2 warstwy pędzlem lub
natryskiem bezpowietrznym (co zapewnia najlepszą przyczepność powłoki do
podłoża przygotowanego narzędziami ręcznymi) tego samemgo dnia, gdy
prowadzono czyszczenie podłoża. Nie stosować wałka do nakładania powłoki
antykorozyjnej.
Nakładać farbę nawierzchniową rozpuszczalnikową lub dyspersyjną w ciągu 2
tygodni od zakończenia gruntowania. Najlepszy rezultat uzyska się nakładając
2 warstwy antykorozyjne i 2 nawierzchniowe.
DODATKOWE ZALECENIA:
Ważne jest przestrzeganie czasów do nakładania kolejnej warstwy. Szczególnie
starannie przeprowadzać czyszczenie podłoża. Kontrolować wydajność, aby
nałożyć wystarczającą ilość produktu, co zapewni właściwą ochronę podłoża.

Parametry

Typ produktu
Farba gruntująca
Gęstość (kg/l)
1,3
Zawartosc części stałych wagowo %
0
Zawartosc części stałych objętościowo %
0
Wydajność (m²/litr) w zależności od powierzchni i metody aplikacji
10

Obecna wersja karty technicznej

styczeń 2013


Zastępuje wersję karty technicznej

styczeń 2011