Sandplast S

Sandplast S Spray Filler

Flügger Sandplast to szpachla gotowa do użytku. Stosowana do wygładzania sufitów i ścian. Produkty te mają optymalne właściwości robocze i właściwości wypełniające, dobre właściwości ścierne i minimalną kurczliwość.

Opis produktu

Szpachla do aplikacji natryskiem, do suchych pomieszczeń. Zawiera drobnoziarniste wypełniacze o wysokiej masie i dobrych właściwościach wypełniających. Wykończyć za pomocą okładziny ściennej i/lub odpowiedniej farby do sufitów lub ścian w wybranym kolorze o wybranym stopniu połysku.
  • Drobnoziarnista szpachla do aplikacji natryskiem
  • Dobre właściwości wypełniające
  • Biały

Zastosowanie

Szpachlowanie całościowe lub natryskiwanie strukturalne podczas wygładzania tynku, betonu, lekkiego betonu i wcześniej malowanych powierzchni.

Podłoże

Musi być czyste, suche, nośne i nadające się do malowania.

Przygotowanie podłoża

Podczas oczyszczania, szlifowania i odkurzania należy usunąć luźne materiały i farbę.
Zabrudzenia, tłuszcz i skażone materiały należy usunąć za pomocą produktu Fluren 37.
Rozpuszczalne w wodzie przebarwienia, nikotynę i sadzę należy czyścić za pomocą produktu Fluren 49.
Twarde, gładkie podłoża należy zmatowić.
Nałożyć i wyrównać masę szpachlową.
Przed dalszą obróbką zeszlifować i zagruntować powierzchnię.
Można stosować do natryskiwania strukturalnego sufitów bez dalszej obróbki.

Aplikacja

Nałożyć za pomocą urządzenia natryskowego i wyrównać szpachlą szeroką.
Wybór narzędzia zależy od wielkości powierzchni.
Nałożyć odpowiednią ilość, wykonać obróbkę i wyrównać masę szpachlową.
Zimno/ciepło może wpływać na lepkość materiału.
Nie może wystąpić kondensacja pary wodnej i wilgoci.
Zimno i podwyższona wilgotność wydłuża czas schnięcia, pełnego utwardzenia i odstępy czasu między następnymi malowaniami.
Podwyższona temperatura i niska wilgotność atmosferyczna skracają czas schnięcia i pełnego utwardzenia. Ryzyko skurczenia, jeśli masa szpachlowa nie wyschła całkowicie przed dalszą obróbką.
Zawsze należy wykonać próbne malowanie w celu sprawdzenia i akceptacji przyczepności oraz wyniku.

Efekt końcowy

Wyrównać powierzchnię do dalszej obróbki.

Zalecenia

Przed myciem narzędzi wodą usunąć z nich możliwie najwięcej farby; nie wlewać odpadów do kanalizacji; pozostałości farby poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Zmniejsz odpady poprzez oszacowanie zapotrzebowania na farbę. Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.

Przechowywanie: w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu

Odzież ochronna: Malowanie natryskowe: kombinezon malarski, maski pełne z filtrem łączonym. Malowanie: środki ochrony oczu, rękawice. Szlifowanie: produkty do ochrony dróg oddechowych.

Parametry

Typ produktu
Gładź i uczczelniacz
Kolor masy szpachlowej
Biały
Gęstość (kg/l)
1,7
Zawartosc części stałych wagowo %
71
Zawartosc części stałych objętościowo %
49
Wydajność (m²/litr) w zależności od powierzchni i metody aplikacji
1
Wilgotność
Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny)
2
Następne malowanie w 20° C, 60 % RH (godziny)
20
Całkowite utwardzenie (Dni)
28
Całkowita emisja z ISO 16000-9:2011
16 <µg / m²h po 28 dniach
Przyczepność do betonu (MPa)
0,64
Grubość warstwy (max. mm)
2
Rozmiar ziarna (max. mm)
0,25
Mycie narzędzi
Woda
Informacje dodatkowe
Produkt spełnia wymagania M1: Emission Classification of Building Materials: Protocol for Chemical and Sensory Testing of Building Materials.

Obecna wersja karty technicznej

październik 2021


Zastępuje wersję karty technicznej

wrzesień 2021