Farba Gruntująca

Wall Primer

Opis produktu

BOPIS PRODUKTU: Typ: dyspersyjna akrylowa farba gruntująca. Flügger Wall Primer White jest wyprodukowany na bazie mikrodyspersji akrylowej, doskonale penetruje podłoże. Do gruntowania chłonnych podłoży mineralnych wewnątrz budynków, przed malowaniem farbami nawierzchniowymi. Zapewnia dobrą przyczepność kolejnej powłoce. Wyrównuje i ujednolica chłonność podłoża, zwiększa wydajność farby nawierzchniowej. Powłoka jest odporna na alkalia. Biała barwa pomaga w wychwyceniu powierzchni wymagających poprawy przed nałożeniem ostatecznej warstwy malarskiej.
  • Umożliwia wykrycie nierówności podłoża.
  • Odpowiednio penetruje powierzchnie – zastosowanie mikrodyspersji akrylowej.
  • Skraca proces technologiczny malowania – unikamy dodatkowej powłoki malarskiej.

Aplikacja

ZASTOSOWANIE:
Do stosowania wewnątrz na tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, płyty
g-k, gładzie szpachlowe, bloczki gipsowe, powierzchnie betonowe oraz
pozostałe podłoża mineralne.
Podłoże musi być czyste, suche, nośne i przygotowane do malowania. Mocno
pylące podłoże odpylić, odkurzyć i oczyścić. Wszelkie luźne elementy trwale
niezwiązane z podłożem należy usunąć.
Przed użyciem produkt należy wymieszać. Nakładać równomiernie dowolną
techniką malarską - pędzlem, wałkiem lub natryskiem.
Aplikację produktu nawierzchniowego zaleca się rozpocząć po całkowitym
wyschnięciu farby gruntującej.
Przed nałożeniem na podłoże o nieznanych właściwościach i parametrach
wskazane jest wykonanie próby produktowej na fragmencie powierzchni.
Prowadzenie dalszych prac malarskich możliwe jest po pozytywnym wyniku próby.
Produkt jest gotowy do użycia i nie należy go rozcieńczać. W przypadku
podłoży bardzo chłonnych (np. stare, słabe tynki C-W) zaleca się użycie
Flügger grunt wodny.

Parametry

Typ produktu
Farba gruntująca
% wag.
0
% obj.
0

Obecna wersja karty technicznej

styczeń 2013