Wall Seal Pro

Wall Seal Pro

Flügger Seal to elastyczne zaprawy uszczelniające do wypełniania pęknięć, łączeń i narożników.

Opis produktu

Akrylowa masa uszczelniająca, do wnętrz. Możliwość pomalowania, dobra przyczepność i elastyczność.
  • Elastyczna
  • Niska emisja
  • Dobra przyczepność

Zalecenia

Wall Seal Pro - Biały - 0,3 L
EAN13: 5701573792006
  • CE
  • Nordic swan

Zastosowanie

Służy do wypełniania połączeń między sufitami, ścianami, ramami, drzwiami i panelami na większości materiałów budowlanych i powierzchniach malowanych.
Spoiny należy zaprojektować tak, aby ruch spoiny był mniejszy niż +/- 10%.

Podłoże

Musi być czyste, suche, nośne i nadające się do obróbki powierzchni.

Przygotowanie podłoża

Podczas czyszczenia i szlifowania należy usunąć luźne fragmenty podłoża i farbę.
Zabrudzenia, tłuszcz i powierzchnie kredujace należy wyczyścić za pomocą produktu Fluren 37.
Nowe lub surowe drewno należy zagruntować za pomocą produktu Interior Stop Primer.
Chłonne i porowate podłoża należy zagruntować za pomocą odpowiedniego gruntu.
Prawidłowo wypełnić spoinę o odpowiedniej szerokości/ilości masy uszczelniającej, głębokość spoiny = ½ szerokości spoiny.
Wąskie pęknięcia i łączenia najlepiej wykonywać jako połączenia kwadratowe.

Aplikacja

Pistolet do akrylowania.
Odciąć końcówkę kartusza powyżej gwintu.
Obetnij końcówkę pod kątem, aby dopasować się do <szerokości spoiny.
Łatwa obróbka, wycisnąć w odpowiednie miejsce i wyrównać za pomocą gumy do fugowania lub patyka do fugowania i wody, zanim masa zacznie podsychać.
Dobierz narzędzia do szerokości spoiny.
Nadmiar masy usuwa się mechanicznie.
W razie potrzeby zastosować taśmę malarską, którą należy usunąć bezpośrednio po aplikacji.
Niska/wysoka temperatura może wpływać na lepkość materiału.
Nie może dojść do kondensacji pary wodnej i wilgoci.
Niska temperatura i podwyższona wilgotność wydłuża czas schnięcia, pełnego utwardzenia i odstępy czasu między następnymi malowaniami.
Podwyższona temperatura i niska wilgotność atmosferyczna skracają czas schnięcia i pełnego utwardzenia.
Zawsze należy wykonać próbne malowanie w celu sprawdzenia i akceptacji przyczepności oraz efektu końcowego.

Efekt końcowy

Elastyczne wypełnienie, które może absorbować ruchy związane ze zmianą temperatury i wilgotności.
Sucha, matowa, nieszlifowalna powierzchnia nadająca się do malowania.
Sęki mogą powodować przebarwienia.
Nie stosować w miejscach stale narażonych na działanie wilgoci i wody.
Mogą wystąpić spękania podczas malowania, gdy farba nie ma takiej samej elastyczności jak spoina.

Uwaga

Spoiny < 5 mm lub > 20 mm nie pochłaniają maksymalnego ruchu spoiny.

Zalecenia

Przed umyciem w wodzie usunąć z narzędzi jak największą ilość masy. Nie wlewać pozostałości do kanalizacji, tylko przekazać do lokalnej stacji recyklingu. Odpady farby można zminimalizować, obliczając wcześniej zużycie. Niewykorzystaną masę uszczelniającą należy odpowiednio przechowywać, aby można było użyć pozostałość, a tym samym zminimalizować wpływ na środowisko.

Przechowywanie: w chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu

Parametry

Typ produktu
Gładź i uczczelniacz
Gęstość (kg/l)
1.6
Zawartosc części stałych wagowo %
0
Zawartosc części stałych objętościowo %
85
Odporność na temperaturę Max. (° C)
max70
Odporność na temperaturę Min. (° C)
min-30
Wilgotność
Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Następne malowanie w 20° C, 60 % RH (godziny)
24
Całkowite utwardzenie (Dni)
8
Ruch spoiny (%)
10
Twardość (Mohs)
47 shore A
Min. Szerokośc spoiny (mm)
5
Max. Szerokośc spoiny (mm)
20
Mycie narzędzi
Nieutwardzoną masę zmywa się wodą. Utwardzoną masę usuwa się mechanicznie.
Informacje dodatkowe
Niska emisja, Nordycka Etykieta Ekologiczna, spełnia wymagania dotyczące oznakowania CE, wg. EN 15651-1, F INT. i wymogi dotyczące M1. Trwałość: 24 miesiące w nieotwartym opakowaniu.

Obecna wersja karty technicznej

grudzień 2021


Zastępuje wersję karty technicznej

luty 2021