Wood Oil Classic Olej Do Drewna /globalassets/inriver/resources/43615_woodtex_classic_woodoil_p7_3l.psd

Warianty

10 L
379,00 / szt.
3 L
159,00 / szt.
0,75 L
69,99 / szt.
Do drewnianych tarasów, płotów i mebli ogrodowych
Poznaj brązowy olej Flügger Wood Oil Classic do jasnych gatunków drewna, także impregnowanych ciśnieniowo. Zostawia błyszczące wykończenie i podkreśla rysunek słojów.

Przeznaczenie

Zagrożenia oznaczenia

Zagrożenia identyfikacja

Niebezpieczeństwo

Ryzyko itp.

(H304) Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
(H317) Może powodować reakcję alergiczną skóry.
(H373) Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
(H412) Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
(EUH066) Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Czas schnięcia

Sucha na dotyk: 6 godz

Kolejna warstwa: 12 godz

Całkowicie utwardzona: 28 dni

Powierzchnia

Drewno na zewnątrz

Wydajność

8 m2/litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

10 m² / litr drewno szlifowane

4 m² / litr drewno nieszlifowane, wewnątrz

Cechy

  • Podkreśla rysunek słojów
  • Nadaje drewnu blask
  • Minimalizuje pochłanianie wilgoci
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Odnośniki