Wood Oil

Wood Oil

Opis produktu

 • Wodny olej do drewna o właściwościach wodoodpornych.
 • Pigmentowany olej najlepiej chroni przed szkodliwym działaniem promieniowania ultrafioletowego emitowanego przez słońce.
 • Zapobiega rozwijaniu się pleśni na powierzchni końcowego zabezpieczenia.

Kluczowe cechy/USP

 • Widoczne usłojenie i struktura drewna
 • Wodoodporna powierzchnia
 • Wodny olej do drewna

Piktogramy

Odzież ochronna do: Malowanie natryskowe: kombinezon malarski, maski pełne z filtrem łączonym. Malowanie: środki ochrony oczu, rękawice. Szlifowanie: produkty do ochrony dróg oddechowych.
Informacje ekologiczne: przed myciem narzędzi wodą usunąć z nich możliwie najwięcej farby; nie wlewać odpadów do kanalizacji; pozostałości farby poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Zmniejsz odpady poprzez oszacowanie zapotrzebowania na farbę. Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.
Uwaga! Zapoznaj się z Kartą Produktu.:

Zastosowanie

 • Do drewnianych tarasów, płotów i mebli ogrodowych.
 • Jasne gatunki drewna, w tym drewno impregnowane ciśnieniowo.
Zużycie (m2/litr) podłoże niegruntowane, wewnątrz
6
m² / litr na obróbka struganym drewnem
10
m² / litr na obróbka struganym drewnem
4

Przed malowaniem

Podłoże
Podłoże powinno nadawać się do malowania, być czyste, chłonne, suche i nośne. Nie stosować na powierzchniach uprzednio pokrytych lakierem, farbą lub kryjącą bejcą. Nie mogą występować niedostatecznie zabezpieczone końcówki elementów drewnianych, stojąca woda lub miejsca gromadzenia się wody. Wilgotność drewna przed obróbką malarską może wynosić maksymalnie: 18 %.

Obróbka

 • Niezwiązaną z podłożem farbę lub lakierobejcę oraz zbutwiałe drewno zeszlifować i oczyścić powierzchnię.
 • Zanieczyszczenia, brud, tłuszcz i luźny pył zmyć preparatem Flügger Środek do Drewna.
 • Glony, grzyby i pleśń usunąć za pomocą środka Facade Algefjerner.
 • Powierzchnie niejednolite wyrównać przez zeszlifowanie.
 • Zawsze należy wykonać próbne nałożenie produktu w celu skontrolowania przyczepności i efektu końcowego.
Zmywanie

Uzupełnianie ubytków

 • Nakładać pędzlem lub wałkiem i starannie rozprowadzać, by produkt wniknął w głąb drewna.
 • Wybór narzędzia zależy od wymogów co do efektu końcowego.
 • Nakładać metodą „mokre na mokre”. Zakończyć aplikację pociągnięciami w jednym kierunku.
 • Powtarzać nakładanie, aż drewno będzie nasycone i jego powierzchnia będzie jednorodna, ale bez świecącej „lakierowanej” warstwy.
 • Nie wolno dopuszczać do kondensacji pary wodnej.
 • Nie należy wykonywać prac przy bezpośrednim nasłonecznieniu.
 • Niska temperatura i zwiększona wilgotność powietrza wydłuża czas schnięcia i twardnienia oraz czas do nałożenia następnej warstwy.
 • Wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza skraca czas schnięcia i twardnienia.

Prace malarskie

Czas schnięcia ( w 20°C, 60% RF)

Suchość na dotyk (Godz)
6
Następne malowanie (Godziny)
24
Całkowite utwardzenie (Dni)
28

Przechowywanie
W chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętym pojemniku. Chronić przed mrozem.

Mycie narzędzi
Wodą i preparatem do mycia pędzli

Odnośniki

Gęstość
1.01
% wag.
22
% obj.
21
Rozcieńczanie
Nie rozcieńczać
Wilgotność
Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.

Wersja

02-04-2020