Flügger ponownie rozpoczyna sprzedaż produktów do łączenia płyt kartonowo-gipsowych 

Krótko przed Bożym Narodzeniem zdecydowaliśmy się wstrzymać sprzedaż masy szpachlowej i taśm z powodu nieznanej przyczyny pojawiających się problemów związanych ze szpachlowaniem połączeń płyt kartonowo-gipsowych. Do chwili obecnej przeprowadziliśmy szereg testów i analiz, by odkryć możliwe powody odrywania się taśmy w niektórych miejscach przy krawędziach po zaszpachlowaniu. 

Testy i analizy wykazały, że produkty nie są obarczone wadami, lecz decydujące znaczenie dla dobrego wyniku prac mają warunki, w jakich są stosowane. Stwierdziliśmy, że jeśli podłoże jest suche, a temperatura i wilgotność powietrza (warunki schnięcia) odpowiednie, to prace przynoszą prawidłowe efekty. W związku z tym Flügger ponownie rozpoczyna sprzedaż produktów do łączenia płyt kartonowo-gipsowych. Dodatkowo sprecyzowaliśmy treść instrukcji dotyczącej ich stosowania. 

Testy produktów
Aby realistycznie odtworzyć prawdziwe warunki, w jakich stosowane są produkty, przeprowadziliśmy zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne testy oraz analizy w różnych okolicznościach. Badania obejmowały różne produkty, aplikowane różnymi metodami w zmiennych warunkach, co do temperatury i przy różnej wilgotności powietrza.

Uwarunkowania, które mają wpływ na rezultat końcowy  
Rosnąca presja czasowa w sektorze budowlanym, w połączeniu z takimi czynnikami jak temperatura i wilgotność powietrza, ma duże znaczenie dla jakości ostatecznego wyniku prac. Tempo realizacji robót budowlanych jest obecnie w wielu wypadkach bardzo przyspieszone. W budynkach często jest wilgotno i zimno, a więc niezwykle istotny proces schnięcia jest wymuszany za pomocą grzejników i nagrzewnic, co sprawia, że robi się bardzo gorąco i sucho. 
Nasze testy i analizy dowiodły, że duże różnice temperatur i zawartości wilgoci w powietrzu w niekorzystnych połączeniach mają poważne negatywne konsekwencje dla końcowego efektu prac. 

Wyzwania, które często wiążą się z niską wilgotnością powietrza i wysoką temperaturą, to na przykład: 

  • Krótki czas otwarty, trudna aplikacja
  • Odrywanie się taśmy przy krawędziach
  • Rozwarstwienie
  • Pęknięcia


Wyzwania, które często wiążą się z wysoką wilgotnością powietrza i niską temperaturą, to na przykład:

  • Długi czas schnięcia
  • Powstawanie pęcherzy powietrza pod taśmą
  • Trudności przy szlifowaniu masy szpachlowej
  • Późniejszy skurcz masy szpachlowej, widoczne miejsca łączeń

Ponadto decydujące znaczenie ma prawidłowy sposób realizacji prac. Spoinowanie płyt kartonowo-gipsowych wymaga wprawy i umiejętności, a właściwe wykonanie istotnie wpływa na efekt końcowy.

Podobnie jak pozostali producenci, Flügger zdecydował się zaktualizować instrukcję wykonywania prac i zawrzeć w niej bardziej precyzyjne wymogi.

Instrukcja znajduje się w załączeniu oraz pod adresem: 
www.flugger.pl/dla-wykonawców/postępowanie-przy-spoinowania-płyt-g-k

Produkty do spoinowania płyt kartonowo-gipsowych znów na sklepowych półkach
Produkty są wolne od wad, także Flügger ponownie wprowadza je do sprzedaży wraz ze zaktualizowaną instrukcją postępowania podczas pracy.

 
Nr artykułu: Nazwa produktu:
30101 Marco Spark-Perf taśma g-k, 50mm x 76m
70172 Flügger Sandplast LB 15 L
Flügger nadal pracuje nad ulepszeniem właściwości produktów
Celem Flügger jest dostarczanie wykonawcom aktualnych i odpowiednich do potrzeb rynku rozwiązań i produktów, w związku z czym na bieżąco je doskonalimy, by zmieniały się wraz z rozwojem rynku. Jak wcześniej informowaliśmy, pracujemy obecnie nad zwiększeniem tolerancji naszych produktów do spoinowania połączeń płyt kartonowo-gipsowych, by jeszcze lepiej radziły sobie z napotykanymi wyzwaniami. Spodziewamy się, że takie rozwiązanie będzie gotowe na koniec stycznia.  

Pytania
W razie pytań dotyczących powyższych informacji prosimy o kontakt z Product Support.