Instrukcja wykonywania prac

Płyty kartonowo-gipsowe, szpachlowanie łączeń

Szpachlowanie płyt kartonowo-gipsowych z profilowanymi i pokrytymi kartonem krawędziami długimi
Szpachlowanie połączeń płyt kartonowo-gipsowych jest jednocześnie bardzo łatwe i skomplikowane. Procesy robocze są w zasadzie proste i lekkie, ale uwzględnienie wszelkich uwarunkowań, które wpływają na efekt końcowy, wymaga wiedzy i doświadczenia. Instrukcja wykonywania prac dotyczy płyt kartonowo-gipsowych z profilowanymi i pokrytymi kartonem krawędziami długimi oraz pokrytymi kartonem krawędziami krótkimi. 

Prace związane ze szpachlowaniem i montażem taśm można podzielić na dwa procesy, z których każdy wymaga optymalnej uwagi, by uzyskany rezultat był perfekcyjny. 
A. Proces szpachlowania
B. Proces schnięcia 

Proces szpachlowania
Szpachlowanie i montaż taśmy papierowej
1. Istotne znaczenie ma dokładne wypełnienie styków płyt masą szpachlową i nałożenie wystarczającej ilości masy na ich powierzchnię. 
2. Taśmę należy ułożyć stroną z fabrycznie wykonaną zakładką zwróconą w kierunku połączenia, przycisnąć szpachlą i wcisnąć w mokrą masę.  
3. W tym samym procesie roboczym taśmę należy zaszpachlować. Taśma powinna być wciśnięta na tyle głęboko, by jej zewnętrzna powierzchnia była pokryta cienką warstwą masy szpachlowej. Należy pamiętać o tym, że masa szpachlowa pod taśmą musi być całkowicie sucha przed przystąpieniem do dalszych czynności.

Szpachlowanie pośrednie
4. Gdy powierzchnia wyschnie, należy ponownie zaszpachlować styki płyt, profile i łebki wkrętów, a następnie przeszlifować.

Szpachlowanie końcowe
5. Styki płyt, profile i łebki wkrętów zaszpachlować po raz ostatni. Zależnie od wymogów dotyczących wykończenia, szpachlowanie końcowe może być wykonane na całej powierzchni. 
Po przeszlifowaniu powierzchnia jest gotowa do dalszej obróbki.

Poniżej ilustracja ww. procesów roboczych: 

SpartelLag
Zgodnie z instrukcją, istotne jest zapewnienie, by taśma była umieszczona pośrodku warstwy masy szpachlowej. Zaszpachlowanie taśmy powoduje zwilżenie jej górnej powierzchni, co minimalizuje ryzyko jej odrywania się przy krawędziach i odspajania od powierzchni w przypadku zbyt szybkiego schnięcia.
           
Proces schnięcia
Temperatura i wilgotność powietrza w czasie spoinowania płyt oraz schnięcia mają decydujące znaczenie dla finalnego rezultatu. 

Istotne jest, by w trakcie całego przebiegu prac, a zwłaszcza schnięcia po zamontowaniu taśmy, we wnętrzu panował stabilny mikroklimat, bez większych wahań temperatury i wilgotności powietrza, należy upewnić się, że warunki do prowadzenia prac i schnięcia są odpowiednie oraz że masa szpachlowa jest całkowicie wyschnięta zanim przystąpi się do następnego etapu prac. Należy też zwracać uwagę na to, by temperatura powierzchni płyt nie odbiegała od temperatury powietrza w otoczeniu. 

Flügger zaleca, by prace wykonywać w warunkach określonych jako optymalne lub dopuszczalne. Jeśli warunki są mniej korzystne, występuje ryzyko powstania problemów. 
Skema_gipspladesamlinger_PL

Tabela przedstawia spodziewane wartości czasu schnięcia i czasu do nałożenia kolejnej warstwy przy różnych kombinacjach temperatury i wilgotności powietrza. Podane wartości mogą się różnić od faktycznie uzyskanych w zależności od użytej masy i grubości warstwy. Aby uniknąć późniejszego skurczu masy szpachlowej, przed nałożeniem kolejnej warstwy poprzednia musi być całkowicie sucha.  

Typowe problemy powodowane przez niską wilgotność powietrza i wysoką temperaturę
1. Krótki czas otwarty, trudna obróbka
2. Odrywanie się taśmy przy krawędziach
3. Rozwarstwianie
4. Powstawanie pęknięć
5. Wadliwa przyczepność

Typowe problemy powodowane przez wysoką wilgotność powietrza i niską temperaturę
1. Długi czas schnięcia
2. Powstawanie pęcherzy powietrza pod taśmą
3. Trudności ze szlifowaniem masy szpachlowej
4. Późniejszy skurcz masy szpachlowej, widoczne miejsca łączeń
5. Wadliwa przyczepność

Oczywiście, oprócz zaspoinowania, warunków schnięcia i późniejszej obróbki, decydujące znaczenie dla jakości ostatecznego wyniku prac ma również poprawny montaż samych płyt kartonowo-gipsowych oraz spodniej konstrukcji, na której się opierają. 
Jeśli którykolwiek z ww. elementów jest wykonany wadliwie, ryzyko uszkodzeń i reklamacji znacząco wzrasta.

W związku z tym konieczną przesłanką jest wykonanie montażu płyt w sposób zgodny z instrukcjami i standardami ich producenta. Rozpatrując ewentualne reklamacje, Flügger będzie analizować i oceniać łączną dokumentację konstrukcji, montażu płyt oraz prac związanych ze spoinowaniem, w tym dokumenty potwierdzające, że prace zostały wykonane przy zalecanym zakresie wartości temperatury i wilgotności powietrza.