Budynki użyteczności publicznej

Prace malarskie w szpitalach i instytucjach spełniają istotną rolę. Pomalowane powierzchnie muszą być odporne i łatwe do czyszczenia. Jednocześnie mają też spełniać funkcje estetyczne i współgrać z elementami wystroju i architektury.

Typowe wyzwania

1
iso14001

Wymóg dokumentacji w zakresie

BHP i ochrony środowiska

Zazwyczaj przy tego typu przedsięwzięciach obowiązują jasno sprecyzowane wymogi dotyczące gruntownej dokumentacji w zakresie BHP i ochrony środowiska. Ich spełnienie jest wyzwaniem dla dostawców materiałów oraz narzędzi.
2
Hospitalsgang

Funkcjonalność i estetyka

Dobór materiałów musi być szczególnie staranny, ponieważ lokale podlegają dużemu zużyciu, a zatem powierzchnie muszą być w najwyższym możliwym stopniu odporne i łatwe do czyszczenia. Jednocześnie dużą rolę odgrywa dobór kolorów i względy estetyczne.
3
Haengelaas

Ceny ustalone w drodze przetargu

Przy budowie i remontach szpitali oraz innych instytucji publicznych obowiązują zwykle ceny przyjęte w ramach procedury przetargowej. W związku z tym konkurencja jest silna, a dotrzymanie tempa prac wykonywanych w systemie akordowym wymaga dużej wydajności i szybkości aplikacji produktów.