Nowe obiekty

Przedsięwzięcia budowlane związane ze wznoszeniem nowych budynków są bardzo różnorodne - od domów jednorodzinnych o indywidualnym charakterze po wielkie inwestycje obejmujące dużą liczbę jednakowych lokali mieszkalnych.

Typowe wyzwania

1
HalBella

Wyjątkowo silna konkurencja

Silna konkurencja rynkowa i wyśrubowane akordy stawiają wysokie wymogi wobec wydajności całego procesu budowlanego.

2
Samarbejde

Napięty harmonogram

Prace malarskie są zazwyczaj ostatnią fazą realizacji inwestycji, w związku z czym wszelkie rezerwy czasowe mogą na tym etapie być już wykorzystane.

3
Istandsaettelse

Koordynacja z innymi wykonawcami

Konieczność koordynowania prac z innymi wykonawcami oraz uwzględniania ich harmonogramów może utrudnić i wydłużyć poszczególne etapy prac malarskich.

Studia przypadków

Produkty Flügger zostały wykorzystane w szeregu przedsięwzięć budowlanych i remontowych dotyczących prywatnych domów. Tutaj zebraliśmy odpowiednie studia przypadków.

Nowe obiekty