Przedsięwzięcia szczególnie prestiżowe

Przedsięwzięcia prestiżowe stanowią odrębną kategorię. Nie da się ich sklasyfikować, ponieważ ich typową cechę stanowi to, że każde z nich jest inne.

Bliska i bezkompromisowa współpraca

Przedsięwzięcia te łączy fakt, że ich realizacja odbywa się w bliskiej i bezkompromisowej współpracy między Flügger a danym artystą, projektantem lub architektem.

Kwartał śródmiejski Vejle Midtpunkt

Flagowy sklep marki Georg Jensen

Sztuka uliczna w Ørestaden

Festiwal Trailerpark

Państwowe Muzeum Sztuki

Mare Nostrum

Inne przedsięwzięcia