Rabat
35%
Wallpaper Remover /globalassets/inriver/resources/rt20611_wallpaper_remover_tapet-ok_1l-725524.png?5697ef52

Dostępne wielkości

1 L
45,49 / szt. Przed 69,99 zł / szt.
Oferta ważna do 28.11.2022
0

Czas dostawy: 3-4 dni

Zagrożenia oznaczenia

Identyfikacja zagrożeń

Niebezpieczeństwo

Rodzaj zagrożenia

(H302) Działa szkodliwie po połknięciu.
(H318) Powoduje poważne uszkodzenie oczu.