Grunt do Okładzin /globalassets/inriver/resources/filtvaevfy-107722.png?7228053b

Dostępne wielkości

10 L
204,00 / szt.
3 L
99,99 / szt.
0

Czas dostawy: 3-4 dni

Identyfikacja zagrożeń

Brak

Rodzaj zagrożenia

(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
(EUH210) Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
(EUH211) Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Czas schnięcia

Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny): 1 godz

Następne malowanie: 4 godz

Całkowite utwardzenie (Dni): 28 dni

Stopień połysku

Matowy

Wydajność

6 m² /litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji