Rabat
35%
Epoksydowa Farba do Podłóg 2K /globalassets/inriver/resources/floor_ep-107745.png?7228053b

Dostępne wielkości

0,8 L
70,85 / szt. Przed 109,00 zł / szt.
Oferta ważna do 28.11.2022
10 L
408,85 / szt. Przed 629,00 zł / szt.
Oferta ważna do 28.11.2022
4 L
181,35 / szt. Przed 279,00 zł / szt.
Oferta ważna do 28.11.2022
0

Czas dostawy: 3-4 dni

Super wytrzymała odporna na środki chemiczne farba epoksydowa do podłóg.
Flügger Epoksydowa Farba do Podłóg 2K to produkt do podłóg betonowych i drewnianych. Zalecana do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych, gdzie występuje lekki ruch, zużycie związane z użytkowaniem, wpływ środków chemicznych i zanieczyszczenie. Odporna na mocne czyszczenie za pomocą wody, czyszczenie mechaniczne i detergentów.
  • Super wytrzymała powierzchnia
  • Odporna na środki chemiczne

Zagrożenia oznaczenia

Identyfikacja zagrożeń

Niebezpieczeństwo, Uwaga

Rodzaj zagrożenia

(H315) Działa drażniąco na skórę.
(H317) Może powodować reakcję alergiczną skóry.
(H318) Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
(H319) Działa drażniąco na oczy.
(H411) Działa toksycznie na organizmy wodne
(EUH205) Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
(EUH211) Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Czas schnięcia

Następne malowanie: 10 godz

Całkowite utwardzenie (Dni): 28 dni

Powierzchnia

Podłoga

Stopień połysku

Połysk, 80

Wydajność

8 m² /litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

Cechy produktu

  • Super wytrzymała powierzchnia
  • Odporna na środki chemiczne
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Parametry