Interior Fix primer /globalassets/inriver/resources/76263_ff_interior_fix_primer_750ml.psd?82a737ef

Dostępne wielkości

0,75 L
69,99 / szt.
0,38 L
54,99 / szt.
0

Czas dostawy: 3-4 dni

Akrylowa farba pośrednia zapewniająca optymalną przyczepność.
Stosowana wewnątrz i na zewnątrz do twardych, gładkich powierzchni przed wykończeniem farbą.
  • Optymalna przyczepność
  • Farba pośrednia
  • Matowa powierzchnia

Identyfikacja zagrożeń

Brak

Rodzaj zagrożenia

(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
(EUH210) Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
(EUH211) Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Czas schnięcia

Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny): 2 godz

Następne malowanie: 12 godz

Całkowite utwardzenie (Dni): 28 dni

Powierzchnia

Meble

Panele i ościeżnice

Grzejnik i rury

Wood

Stopień połysku

Matowy

Wydajność

8 m² /litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

Cechy produktu

  • Optymalna przyczepność
  • Farba pośrednia
  • Matowa powierzchnia
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Parametry