Wall Seal /globalassets/inriver/resources/rt79192_fl%C3%BCgger_wall-seal_300-ml_wall-s-20-737145.png?e846b560

Dostępne wielkości

0,3 L
20,98 / szt.
CE
0

Czas dostawy: 3-4 dni

Akrylowa masa uszczelniająca, do wnętrz. Możliwość pomalowania, dobra przyczepność i elastyczność.
Służy do wypełniania połączeń między sufitami, ścianami, ramami, drzwiami i panelami na większości materiałów budowlanych i powierzchniach malowanych. Spełnia wymagania dotyczące oznakowania CE wg. EN 15651-1, F INT.
  • Elastyczna
  • Łatwa w użyciu
  • Dobra przyczepność

Identyfikacja zagrożeń

Brak

Rodzaj zagrożenia

(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
(EUH210) Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Czas schnięcia

Następne malowanie: 24 godz

Całkowite utwardzenie (Dni): 8 dni

Cechy produktu

  • Elastyczna
  • Łatwa w użyciu
  • Dobra przyczepność
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Parametry