Rabat
35%
Wood Seal /globalassets/inriver/resources/rt79193_fl%C3%BCgger_wood-seal_300-ml_wood-s-20-737166.png?43eca651

Dostępne wielkości

0,3 L
14,29 / szt. Przed 21,99 zł / szt.
Oferta ważna do 28.11.2022
CE
0

Czas dostawy: 3-4 dni

Akrylowa masa uszczelniająca do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Możliwość pomalowania, dobra przyczepność i elastyczność.
Służy do wypełniania połączeń między elementami drewnianymi, panelami, parapetami itp. na większości materiałów budowlanych i powierzchniach malowanych. Spełnia wymagania dotyczące oznakowania CE wg. EN 15651-1, F EXT-INT.
  • Elastyczna
  • Łatwa w użyciu
  • Do wnętrz i na zewnątrz

Identyfikacja zagrożeń

Brak

Rodzaj zagrożenia

(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
(EUH210) Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
(EUH211) Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Czas schnięcia

Następne malowanie: 24 godz

Całkowite utwardzenie (Dni): 8 dni

Cechy produktu

  • Elastyczna
  • Łatwa w użyciu
  • Do wnętrz i na zewnątrz
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Parametry